University of Oulu

Barriers to social justice in unaccompanied youth’s lives : feminist ethnography in institutional settings

Saved in:
Author: Kauhanen, Iida1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education and Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238548
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 17 November 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Maija-Liisa Lanas
Professor Mervi Kaukko
Professor Vesa Puuronen
Reviewer: Docent Anna-Kaisa Kuusisto
Senior Lecturer Melanie Baak
Opponent: Docent Eeva Puumala
Description:

Abstract

In this research, I focus on unaccompanied youths’ lived experiences and how they make visible social justice and barriers to it. I look at social justice through theorisations of recognition, parity of participation and love.

13 unaccompanied youths participated in producing the data for this feminist ethnographic study. These youths arrived in Finland between 2014–2016, were under the age of 18 on arrival and sought asylum without their primary caregivers. In 2018, the participants and I conducted fieldwork for 10 months. At that time the participants were 15–19 years old, lived in Northern Finland and had received residency permits. All the youths had lived, or were still living, in institutions and attended school.

This research draws attention to two major areas of the social life of these youths: their homes and their schools. The participants’ accounts highlighted a lack of love in institutional homes and a disparity of participation in school settings. In institutional homes, different practices restricted the opportunities for unaccompanied youths to maintain existing loving relationships and to create new ones. In school settings, the disparity in participation was striking, as the youths frequently studied in segregated learning areas.

The findings show that participants frequently defied these barriers to social justice. They were able to create loving relationships and asked to be treated as equals. However, individuals who resist these kinds of constraints cannot make the practices more equal by themselves. This research highlights that all practices in unaccompanied youths’ lives must be critically examined to determine whether they produce barriers to social justice.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen yksintulleiden nuorten elettyjä kokemuksia ja sitä, miten nämä kokemukset tekevät näkyväksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja erityisesti sen esteitä. Käsittelen sosiaalista oikeudenmukaisuutta kolmen eri teoreettisen käsitteen kautta: myönteinen tunnustaminen, yhdenvertainen osallisuus ja rakkaus.

Tämän feministisen etnografian tutkimusmateriaalin tuottamiseen osallistui 13 yksintullutta nuorta. Nämä nuoret saapuivat Suomeen vuosina 2014–2016. Saapuessaan he olivat kaikki alle 18-vuotiaita ja hakivat turvapaikkaa ilman huoltajia. Toteutimme nuorten kanssa 10 kuukautta kestävän kenttätutkimuksen vuonna 2018. Kenttäjakson alkaessa osallistujat olivat 15–19-vuotiaita, kaikki olivat saaneet oleskeluluvan ja asuivat Pohjois-Suomessa. Kaikki nuoret asuivat tai olivat asuneet instituutioissa ja kävivät koulua.

Keskityn tutkimuksessa erityisesti kahteen eri sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttään: Nuorten institutionaalisiin koteihin ja kouluihin. Nuorten kuvaukset heidän elämästään nostivat esille rakkauden puutteen institutionaalisissa kodeissa ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdottomuuden koulukontekstissa. Erilaiset käytänteet institutionaalisissa kodeissa haittasivat rakkaudellisten suhteiden ylläpitämistä ja uusien syntymistä. Koulukontekstissa, nuoret opiskelivat jatkuvasti muista oppilaista eristettyinä. Tämä teki yksintulleiden nuorten osalta yhdenvertaisen osallisuuden mahdottomaksi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuoret vastustivat usein sosiaalisen oikeudenmukaisuuden esteitä: He onnistuivat muodostamaan rakkaudellisia suhteita ja vaativat yhdenvertaista kohtelua. Nuorten kyky vastustaa näitä esteitä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vastuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta tulisi jättää yksilöille. Siksi onkin ehdottoman tärkeää, että käytänteitä arvioidaan kriittisesti sillä perusteella, että tuottavatko ne esteitä sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kauhanen, I., & Kaukko, M. (2020). Recognition in the lives of unaccompanied children and youth: A review of the key European literature. Child & Family Social Work, 25(4), 875–883. https://doi.org/10.1111/cfs.12772

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kauhanen, I., Lanas, M., & Kaukko, M. (2023). (Im)possibilities of parity of participation in school settings in the lives of unaccompanied youth. Manuscript submitted for publication.

  3. Kauhanen, I., Kaukko, M., & Lanas, M. (2022). Pockets of love. Unaccompanied children in institutional care in Finland. Children and Youth Services Review, 141, 106621. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106621

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3854-8
ISBN Print: 978-952-62-3853-1
Issue: 225
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: This thesis was funded by the Finnish Cultural Foundation, The Mannerheim League for Child Welfare (MLL) research foundation, The North Ostrobothnia Regional Fund and the University of Oulu Support foundation. This research is also part of the Mobile Futures research project, funded by the Strategic Research Council (SRC) established within the Academy of Finland
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.