University of Oulu

Lost in transition? : background factors to study field and STEM career interests of general upper secondary students

Saved in:
Author: Kaleva, Satu1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education and Psychology, Educational Sciences, Learning and Learning Process (LLP)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238609
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 10 November 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Hanni Muukkonen
Professor Jouni Pursiainen
Reviewer: Professor Jouni Välijärvi
Associate Professor Johan Korhonen
Opponent: Associate Professor Niels Bonderup Dohn
Description:

Abstract

Students’ study and career choices have far-reaching effects on their lives, the surrounding society and working life, and they shape our future in many ways. To better understand the factors related to GUS students’ study and career interests, this study examines the relationship between students’ self-efficacy beliefs, subject preferences, subject choices and gender on their study and STEM (science, technology, engineering, mathematics) career interests. Study I used national register datasets, including students selected to Finnish universities (N = 46 281), and national matriculation examination results (N = 93 955) during 2013–15 and 2017 cohort data (N = 802) collected through surveys. Study II and III used another cohort’s data (N = 601) collected with surveys from Finnish GUS schools in Oulu during 2018. The register analysis showed GUS students’ advanced syllabus in mathematics relates to Finnish university admissions and based on cohort data, most students understood the value of mathematics for postgraduate studies and careers. Moreover, there were clear gender-based disparities in Finnish university study fields. Although self-efficacy beliefs and subject preferences were to some extent related to the further study interests, the key factor directing study field interest was the students’ gender. The results also suggest that if students received career information from various sources, or support for their mathematics studies, it had a positive effect on their interest in STEM careers. The findings highlight that students need multi-channel information about the changing possibilities of working life and the necessary skills. Awareness of the directing influence of gender should be raised in education and guidance. While Finnish GUS schools already incorporate collaboration with the workforce into their curriculum, there is a need to organize and tailor these practices systematically to enable young individuals to make more informed decisions about their education and career paths.

see all

Tiivistelmä

Opiskelijoiden koulutus- ja uravalinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia yksilön elämään, ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään, ja ne muokkaavat tulevaisuuttamme monin tavoin. Lukiolaisten opiskelu- ja STEM- (Science, Technology, Engineering, Mathematics) urakiinnostuksen taustatekijöitä tunnetaan vähän ja tämä väitöstutkimus tarkastelee minäpystyvyyden, oppiainemieltymysten, ainevalintojen ja sukupuolen yhteyttä lukiolaisen opiskelu- ja STEM-urakiinnostuksen syntyyn. Osatutkimus I hyödynsi v. 2013–15 valtakunnallisia rekisteriaineistoja (Suomen yliopistoihin valitut opiskelijat, N = 46 281 ja valtakunnalliset ylioppilaskirjoitusten tulokset, N = 93 955), sekä lukioista v. 2017 kyselynä kerättyä kohorttiaineistoa (N = 802). Osatutkimuksissa II ja III käytettiin toista kohorttiaineistoja (N = 601), joka kerättiin kyselyllä Oulun lukioista v. 2018. Rekisteriaineistoon perustuvan osatutkimuksen mukaan ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan ainevalinta on yhteydessä Suomen yliopistoihin sisäänpääsyyn, ja kohorttitutkimustulosten perusteella valtaosa nuorista oli tietoisia matematiikan opintojen merkityksestä suhteessa jatko-opinto- ja urapolkuihin. Tutkimustulokset myös osoittivat, että yliopistojen koulutusalat ovat voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet, ja vaikka oppiainemieltymykset sekä matemaattinen ja kielellinen minäpystyvyys vaikuttavat lukiolaisen koulutusalakiinnostukseen, keskeisin koulutusala- ja urakiinnostusta selittävä tekijä oli opiskelijan sukupuoli. Tulokset myös osoittivat, että mikäli opiskelijat saavat lukiossa työelämätietoa monikanavaisesti, sillä on myönteinen vaikutus opiskelijan kiinnostukseen STEM-uria kohtaan. Väitöskirja tukee näkemystä, jonka mukaan nuoret tarvitsevat monikanavaista tietoa työelämän muuttuvista mahdollisuuksista ja tarvittavasta osaamisesta. Tietoisuutta sukupuolen ohjaavasta vaikutuksesta tulee nostaa vahvemmin esiin koulutuksessa ja ohjauksessa ja lukioiden työelämäyhteistyön käytänteitä tulee systematisoida ja kohdentaa niin, että nuoret voivat yhä tietoisemmin tehdä koulutus- ja uravalintojaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kaleva, S., Pursiainen, J., Hakola, M., Rusanen, J., & Muukkonen, H. (2019). Students’ reasons for STEM choices and the relationship of mathematics choice to university admission. International Journal of STEM Education, 6(1), 43. https://doi.org/10.1186/s40594-019-0196-x

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kaleva, S., Celik, I., Pursiainen, J., Peltonen, J., & Muukkonen, H. (in press). Study field interests among upper secondary students: The significance of subject preferences, selfefficacy beliefs, and gender for the further study field interests of Finnish general upper secondary school students? Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance.

  3. Kaleva, S., Celik, I., Nogueiras, G., Pursiainen, J., & Muukkonen, H. (2023). Examining the predictors of STEM career interest among upper secondary students in Finland. Educational Research and Evaluation, 28 (1–3), 3–24. https://doi.org/10.1080/13803611.2022.2161579

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3860-9
ISBN Print: 978-952-62-3859-3
Issue: 226
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: I’m deeply grateful for the personal grants I was fortunate to receive from the Finnish Cultural Foundation, the University of Oulu Scholarship Foundation, and the Oulu University Faculty of Education and Psychology. I appreciate the support from the Ministry of Education and Culture project (OKM/197/523/2016) and the Academy of Finland Profilation 7 project (352788), for the financial support within this work.
Academy of Finland Grant Number: 352788
Detailed Information: 352788 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.