University of Oulu

Puettavat sensorit migreenin ennakko-oireiden tunnistamisessa ja omahoidon tukena migreenipotilaiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Huttunen, Hanna-Leena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238654
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan OP-Pohjola-salissa (L6), 24. marraskuuta 2023 klo 12.00
Tutor: Docent Raija Halonen
Doctor Pertti Seppänen
Reviewer: Professor Pirkko Walden
Docent Lauri Frank
Opponent: Associate Professor Jaana Leikas
Description:

Abstract

Migraine is one of the most challenging diseases, putting a strain on health services and lowering the quality of life of those who suffer from it. By identifying the pre-symptoms of migraine and using self-measurement technology, detailed information can be collected, and health problems can be addressed. This study explored migraine patients’ perceptions of the benefits they perceive to be important when using technology applications in the self-care of their migraine condition.

The aim of this study in the field of computer science was to investigate the technological solutions, the use, and the patients’ expectations of the benefits of wearable sensors. Previous studies have not combined these three perspectives. This study analysed the willingness of migraine patients to use wearable sensors to support self-care and the use of an electronic migraine diary for migraine management.

The study was carried out using a qualitative multi-method study. The research data was based on 582 email survey responses, 12 qualitative interviews and user experiences of the Empatica E4 device.

The study showed that migraine patients wanted wearable sensors to support self-care by identifying the pre-symptoms of migraine and an electronic migraine diary to monitor migraine attacks. Together, the wearable device and the electronic migraine diary support the patient’s self-care.

The dissertation resulted in a perspective model of wearable sensors. The model provides new insights from three different perspectives: technologies and biosignals, user experiences and benefit expectations to support self-care of migraine patients.

see all

Tiivistelmä

Migreeni on yksi haastavimmista sairauksista, joka kuormittaa terveydenhuollon palveluja ja laskee sitä sairastavien elämänlaatua. Migreenin ennakko-oireiden tunnistamisella ja itsensä mittaamisen teknologialla mahdollistetaan yksityiskohtaisen tiedon kerääminen ja terveysongelmiin vastaaminen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin migreenipotilaiden käsityksiä siitä, mitä hyötyjä he itse pitävät tärkeänä teknisten sovellusten käytössä migreenisairautensa omahoidossa.

Tämän tietojenkäsittelytieteenalaan kuuluvan tutkimuksen tavoitteena oli tutkia puettavien sensoreiden teknologiaratkaisuja, käyttöä ja potilaiden hyötyodotuksia. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole yhdistäneet näitä kolmea näkökulmaa. Tässä tutkimuksessa analysoitiin migreenipotilaiden halukkuutta käyttää puettavia sensoreita omahoidon tukena ja sähköisen migreenipäiväkirjan hyödyntämistä migreenin hoidossa.

Tutkimus toteutettiin laadullisella monimenetelmätutkimuksella. Tutkimusaineisto perustui 582 sähköpostikyselyn vastauksiin, 12 laadulliseen haastatteluun ja 11 Empatica E4 -laitteen käyttäjäkokemuksiin.

Tutkimus osoitti, että migreenipotilaat toivoivat omahoidon tueksi puettavia sensoreita tunnistamaan migreenin ennakko-oireita sekä sähköisen migreenipäiväkirjan migreenikohtauksien seurantaan. Puettava laite ja sähköinen migreenipäiväkirja yhdessä tukevat potilaan omahoitoa.

Väitöskirjan tuloksena syntyi puettavien sensoreiden näkökulmamalli, joka tuo uutta tietoa kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat teknologiat ja biosignaalit, käyttäjäkokemukset sekä hyötyodotukset migreenipotilaiden omahoidon tueksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Huttunen, H.-L., & Halonen, R. (2018). Preferred biosignals to predict migraine attack. In Well-being in the Information Society : Fighting Inequalities : 7th International Conference, WIS 2018, 200–210. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97931-1_16

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Koskimäki, H., Mönttinen, H., Siirtola, P., Huttunen, H.-L., Halonen, R., & Röning, J. (2017). Early detection of migraine attacks based on wearable sensors: Experiences of data collection using Empatica E4. Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 506–511. https://doi.org/10.1145/3123024.3124434

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Huttunen, H.-L., Halonen, R., & Koskimäki, H. (2017). Wishes for wearables from patients with migraine. MCIS 2017 Proceedings, 18.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Huttunen, H.-L., & Halonen, R. (2018). Willingness to use smartphone application assistant to support migraine treatment. In 31st Bled eConference: Digital Transformation : Meeting the challenges, 401–414. https://doi.org/10.18690/978-961-286-170-4.27

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Huttunen, H.-L., Seppänen, P., & Halonen, R. (2022). On assumed usefulness of wearable sensors in early recognition of migraine attacks perceived by patients. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 14(4), 380–391. https://doi.org/10.23996/fjhw.111575

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3865-4
ISBN Print: 978-952-62-3864-7
Issue: 789
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Funding: Kiitän väitöskirjatyöni rahoittamisesta Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät (BISG) -tutkimusryhmää ja Heli Koskimäkeä, joka mahdollisti osallistumiseni Tekes Challenge migreenikohtausten ennakoiminen puettavista sensoreista saatavan tiedon avulla -hankkeeseen.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.