University of Oulu

Early language development : relationships with social-emotional/behavioural development and maternal interaction

Saved in:
Author: Rantalainen, Katariina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics, Logopedics (Logo)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238746
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 24 November 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Leila Paavola
Professor Sari Kunnari
Reviewer: Docent Suvi Stolt
Professor Melanie Soderstrom
Opponent: Professor Marja-Leena Laakso
Description:

Abstract

Language ability influences social skills, school success, reading, and future employment of individuals. Children with language problems need early identification and intervention, as during the early years it is still possible to utilise the critical periods of brain development and the problems are malleable. Still, early identification of language problems is a huge challenge for clinicians and researchers because expressive language skills have highly changeable trajectories between the ages of one and four. Furthermore, receptive language skills are hard to evaluate without standardised language assessments.

This doctoral thesis explored multiple relationships of early language skills: prelinguistic skills, social-emotional/behavioural (SEB) skills, and maternal responsiveness and directiveness. Furthermore, child contribution to the interaction process, i.e. child initiations, were explored. A total of 60 Finnish toddlers and their mothers participated in the study between the children’s ages of 18 and 36 months. Prelinguistic skills were assessed via a parental questionnaire. Receptive and expressive vocabulary skills were assessed during home visits and via parental questionnaires. In addition, SEB problems and competencies were assessed via parental questionnaires. Finally, mother–child interactions were recorded during home visits and later transcribed and analysed.

The results of this thesis indicate that vocabulary and SEB problems and competencies are connected from 18 months on. In particular, social competence and externalising problems appear to be related to prelinguistic and expressive vocabulary development. Later, at the age of 24 months, child use of vocalisation and gesture measured in mother–child free-play situations had significant positive correlations with internalising, externalising and dysregulation problems at 30 months. Furthermore, maternal directiveness at the children’s age of 24 months had significant negative correlations with the amount of child initiations at 24 months, as well as child receptive vocabulary at 30 months. Also, child initiations at 24 months had a significant positive correlation with child social competence at 30 months. Boys had lower scores than girls in prelinguistic skills, as well as receptive and expressive vocabularies.

In summary, early relationships between language, SEB skills and interaction styles of parent–child dyads seem multidirectional and interconnected. The results of this thesis, and the interconnectedness of the problems from early ages onwards, provide some evidence in favour of early interventions.

see all

Tiivistelmä

Lapsen kielitaito vaikuttaa hänen sosiaalisiin taitoihinsa, lukutaitoonsa, suoriutumiseensa koulussa ja tulevaan työllistymiseensä. Varhainen puuttuminen lähellä kielellisten ongelmien syntyä olisi tärkeää, jotta ongelmat eivät alkaisi kasaantua ja aivoille tärkeät kehitysvaiheet saataisiin hyödynnettyä. Varhainen puuttuminen on kuitenkin hankalaa, sillä tuotetussa kielitaidossa on suurta vaihtelua yhden ja neljän ikävuoden välillä. Myös ymmärretyn kielitaidon arvioiminen arjessa on vaikeaa.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin 60:n 18–36 kuukauden ikäisen lapsen esikielellisiä, ymmärretyn ja tuotetun sanaston ja sosioemotionaalisen kehityksen /käyttäytymisen taitoja. Myös vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta arvioitiin lasten ollessa 24 kuukauden ikäisiä. Arvioita tehtiin vanhempien täyttämillä kyselylomakkeilla sekä kotikäyntien yhteydessä kielellisillä testeillä ja vuorovaikutustilanteiden videoinneilla, joista analysoitiin sekä vanhemman että lapsen vuorovaikutustapoja.

Heikommat esikielelliset taidot olivat yhteydessä eksternalisoiviin ongelmiin lasten ollessa 18 kuukauden ikäisiä. Paremmat esikielelliset taidot olivat yhteydessä sosiaaliseen kompetenssiin. Pienempi sanavaraston määrä oli yhteydessä eksternalisoiviin ongelmiin 18–30 kuukauden iässä ja suurempi sanavaraston määrä oli yhteydessä sosiaaliseen kompetenssiin 18–30 kuukauden iässä. Lisäksi 24 kuukauden iässä käytetyt ääntelyn ja eleen yhdistelmät olivat yhteydessä eksternalisoiviin, internalisoiviin ja itsesäätelyn ongelmiin 30 kuukauden iässä. Äidin vuorovaikutustyylistä ohjailevuus oli yhteydessä pienempään määrään lapsen tekemiä aloitteita 24 kuukauden iässä. Äidin ohjailevuus lapsen 24 kuukauden iässä oli yhteydessä myös lapsen heikompaan ymmärrettyyn sanastoon 30 kuukauden iässä. Myös lapsen vähempi aloitteellisuus tai heikompi ymmärretty sanasto voivat olla selittämässä korrelaatioita äidin ohjailevuuden kanssa. Poikien esikielelliset taidot sekä ymmärretty ja tuotettu sanasto olivat jäljessä tyttöjen vastaavia taitoja 18–36 kuukauden iässä.

Kielellisten, sosioemotionaalisten ja vuorovaikutuksellisten ongelmien yhteenkietoutuminen ja kasaantuminen voivat alkaa jo varhaisella iällä. Tämän väitöskirjan tulokset kielellisten, sosioemotionaalisten ja vuorovaikutuksellisten taitojen yhteenkietoutumisesta tukevat osaltaan varhaisen puuttumisen merkitystä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Rantalainen, K., Paavola-Ruotsalainen, L., Alakortes, J., Carter, A. S., Ebeling, H. E., & Kunnari, S. (2021). Early vocabulary development: Relationships with prelinguistic skills and early social-emotional/behavioral problems and competencies. Infant Behavior and Development, 62, 101525. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101525

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Rantalainen, K., Paavola-Ruotsalainen, L., & Kunnari, S. (2022). Maternal responsiveness and directiveness in speech to 2-year-olds: Relationships with children’s concurrent and later vocabulary. First Language, 42(1), 81–100. https://doi.org/10.1177/01427237211049585

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Rantalainen, K., Paavola, L., Alakortes, J., Ebeling, H., Carter, A., & Kunnari, S. (2023). Initiations and communication skills of 2-year-olds: Relationships with child social-emotional/behavioral problems and competencies and maternal interaction. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3874-6
ISBN Print: 978-952-62-3873-9
Issue: 211
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Funding: Eudaimonia Institute of Oulu, the Finnish Cultural Foundation and Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.