University of Oulu

3D quantification of human knee articular cartilage and meniscus microstructures in osteoarthritis

Saved in:
Author: Hellberg, Iida1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Lund University
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238807
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium A101 (Aapistie 7 A), on 1 December 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Simo Saarakkala
Professor Martin Englund
Docent Mikko Finnilä
Reviewer: Associate Professor Egon Perilli
Doctor Carmen Huesa
Opponent: Professor Harrie Weinans
Description:

Abstract

Osteoarthritis is globally a highly prevalent joint disorder leading to major disabilities among affected patients. With increasing obesity and prolonging life expectancy of the world’s population, the burden of this disease will be even more substantial in the future. However, little is known about the onset and the earliest events of osteoarthritis on the microstructural level—especially regarding the soft tissues of the joint. Therefore, being able to image and quantify them volumetrically on a micrometer level might help us gain a better understanding of osteoarthritis and its early events.

The main objective of this thesis was to develop a hexamethyldisilazane (HMDS)-based micro-computed tomography (micro-CT) method that enables the visualization of knee joint soft tissues. The developed methodology was validated by morphological and microstructural quantitative analysis of articular cartilage and meniscus specimens from osteoarthritic patients and osteoarthritis-free tissue donors. Conventional histology was used as a reference methodology.

It was shown that with HMDS-based micro-CT, similar scale structural features of articular cartilage and meniscus can be visualized in 3D as with conventional 2D histology. Importantly, the proposed technique enabled quantitative analysis of the studied tissues. In articular cartilage, morphological analyses showed that chondrons were larger and more elongated in osteoarthritic samples than in intact tissue. In meniscus, microstructural local orientation analysis revealed increased disorganization in the medial menisci of medial compartment knee osteoarthritis patients compared to the lateral menisci of the same patients and medial and lateral menisci of osteoarthritis-free tissue donors. From the analysis of meniscal calcifications, it seemed that there are two patterns of meniscal degeneration: one with diminutive calcifications and other with large to widespread calcifications.

To conclude, the HMDS-based micro-CT technique presented in this thesis provides a novel high-resolution tool for volumetric visualization and quantitative microstructural analysis for knee joint soft tissues. In addition to articular cartilage and meniscus that were studied in this thesis, the proposed technique could also be useful for the analysis of other soft tissues of joints and their associated changes in osteoarthritis.

see all

Tiivistelmä

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka lopulta johtaa liikuntakyvyn menetykseen. Ylipainon yleistyessä ja elinajanodotteen pidentyessä tämän sairauden aiheuttama yhteiskunnallinen taakka tulee olemaan entistäkin merkittävämpi tulevaisuudessa. Nivelrikon alkuvaiheen mikrorakennetason muutoksista ei kuitenkaan vielä tiedetä kovin paljoa etenkään nivelen pehmytkudosten osalta. Näiden kudosten kolmiulotteinen kuvantaminen mikrometrien tarkkuudella voisi auttaa ymmärtämään nivelrikkoa sekä sen alkuvaiheen muutoksia paremmin.

Tämän väitöskirjan päätavoitteena oli kehittää näytteiden kuivaamiseen heksametyylidisilatsaanilla (HMDS) perustuva mikrotietokonetomografiamenetelmä (mikro-TT-menetelmä) polvinivelen pehmytkudosten kuvantamiseen. Lisäksi kyseistä menetelmää validoitiin nivelruston ja -kierukan morfologiaa ja mikrorakenteita määrittävillä kvantitatiivisilla analyyseillä käyttäen nivelrikkopotilailta ja nivelrikkoa sairastamattomilta kudoslahjoittajilta saatuja näytteitä. Perinteinen histologia toimi verrokkimenetelmänä.

HMDS:ään perustuvan mikro-TT:n osoitettiin kuvaavan saman kokoluokan rakenteellisia piirteitä nivelrustossa ja -kierukassa kolmiulotteisesti kuin perinteinen histologia kaksiulotteisesti. Lisäksi menetelmä mahdollisti kvantitatiivisten analyysien käytön: nivelrustossa morfologiset analyysit osoittivat, että kondronit olivat suurempia ja pitkänomaisempia nivelrikkoisissa näytteissä verrattuna terveisiin näytteisiin. Nivelkierukan orientaatioanalyysissä havaittiin, että mediaalipuolen nivelkierukan mikrorakenteet ovat epäjärjestäytyneempiä mediaalipuolen nivelrikkoa sairastavilla potilailla verrattuna samojen potilaiden lateraalipuolen näytteisiin ja terveiden kudoslahjoittajien mediaali- ja lateraalipuolen näytteisiin. Nivelkierukoiden kalkkeuma-analyyseissä havaitsimme kahdentyyppistä nivelkierukan rappeutumista: ensimmäisessä tyypissä oli erittäin vähäinen määrä kalkkeumia ja toisessa tyypissä oli suuria ja/tai laajasti levinneitä kalkkeumia.

Tässä väitöskirjassa esitelty HMDS:ään perustuva mikro-TT-menetelmä tarjoaa uudentyppisen, korkearesoluutioisen työkalun polven pehmytkudosten kolmiulotteiseen kuvantamiseen ja mikrorakenteiden määrälliseen analyysiin. Nivelruston ja -kierukan lisäksi tällä menetelmällä voidaan tutkia myös muita nivelen pehmytkudoksia ja niissä tapahtuvia nivelrikon aiheuttamia muutoksia.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Kestilä, I., Thevenot, J., Finnilä, M. A., Karhula, S. S., Hadjab, I., Kauppinen, S., Garon, M., Quenneville, E., Haapea, M., Rieppo, L., Pritzker, K. P., Buschmann, M. D., Nieminen, H. J., & Saarakkala, S. (2018). In vitro method for 3D morphometry of human articular cartilage chondrons based on micro-computed tomography. Osteoarthritis and Cartilage, 26(8), 1118–1126. https://doi.org/10.1016/j.joca.2018.05.012

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Kestilä, I., Folkesson, E., Finnilä, M. A., Turkiewicz, A., Önnerfjord, P., Hughes, V., Tjörnstrand, J., Englund, M., & Saarakkala, S. (2019). Three-dimensional microstructure of human meniscus posterior horn in health and osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 27(12), 1790–1799. https://doi.org/10.1016/j.joca.2019.07.003

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Karjalainen, V.-P., Kestilä, I., Finnilä, M. A., Folkesson, E., Turkiewicz, A., Önnerfjord, P., Hughes, V., Tjörnstrand, J., Englund, M., & Saarakkala, S. (2021). Quantitative three-dimensional collagen orientation analysis of human meniscus posterior horn in health and osteoarthritis using micro-computed tomography. Osteoarthritis and Cartilage, 29(5), 762–772. https://doi.org/10.1016/j.joca.2021.01.009

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Hellberg, I., Karjalainen, V.-P., Finnilä, M. A. J., Jonsson, E., Turkiewicz, A., Önnerfjord, P., Hughes, V., Tjörnstrand, J., Englund, M., & Saarakkala, S. (2023). 3D analysis and grading of calcifications from ex vivo human meniscus. Osteoarthritis and Cartilage, 31(4), 482–492. https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.10.016

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3880-7
ISBN Print: 978-952-62-3879-1
Issue: 1752
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
Funding: This work received financial support from the Academy of Finland (grants no. 268378, 273571, 311586), the Sigrid Jusélius Foundation, the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007 - 2013) (grant agreement no. 336267), the strategic funding of the University of Oulu, the European Research Council under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no. 771121), the Swedish Research Council (Dnr 2014–2348), the Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM) (018EnglundPreCl), the Greta and Johan Kock Foundation, the Swedish Rheumatism Association, the Österlund Foundation, the Governmental Funding of Clinical Research program within the National Health Service (ALF) in Sweden, and the Faculty of Medicine (Lund University, Sweden). I also want to acknowledge the Finnish Foundation for Technology Promotion (grant no. 6562), and Instrumentarium Science Foundation (grant no. 210036) for providing me with my personal grants.
Academy of Finland Grant Number: 268378
273571
311586
Detailed Information: 268378 (Academy of Finland Funding decision)
273571 (Academy of Finland Funding decision)
311586 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.