University of Oulu

In search of a business model approach for smart cities

Saved in:
Author: Perätalo, Sari1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238821
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 24 November 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Petri Ahokangas
Docent Anne Keränen
Reviewer: Associate Professor Marco Montemari
Assistant Professor Christina M. Bidmon
Opponent: Professor Christian Nielsen
Description:

Abstract

The European Commission has stated that cities need business models to meet the challenges brought by globalization and digitalization. Until this date, it is unclear what the business model could mean in the smart city context. Most of the smart city research is technically oriented which means that smart city development has been led by technology and not by the city representatives. Hence, there is a need for qualitative research in the smart city context that aims to understand and explain the phenomena.

This qualitative and multidisciplinary research offers a business model approach to look at the fast-developing digital smart city context. Rather than creating practical frameworks, this research aims to provide an understanding of what the business model is and how it could be used as a tool for smarter city development by following the logic of explorative mixed-method study. Namely, the business model approach includes three antecedents: opportunity, value, and advantage, and three outcomes: scalability, replicability, and sustainability. Seeing the business model as an approach rather than a framework allows us to take a broader perspective on smart city development and helps cities towards replicable, scalable, and sustainable results. This is a new perspective on the smart city business model research.

This dissertation includes four original publications. By going beyond the findings of the original publications, this dissertation provides a definition of the smart city business model approach. The research findings indicate that the four theoretical categories: platform digitalization, blurring boundaries, contextual governance, and socio-technical change and their conceptual denominators form the dynamic smart city business model approach. The aim of the approach is to break down the siloed structures and work as a boundary-spanning unit of analysis in a digital smart city ecosystem. The approach highlights the importance of collaboration and communication in a city context and works as a boundary-spanning unit of analysis across the digital smart city ecosystem.

see all

Tiivistelmä

Euroopan komissio on todennut kaupunkien tarvitsevan liiketoimintamalleja vastatakseen globalisaation ja digitalisaation tuomiin haasteisiin. On kuitenkin epäselvää, mitä liiketoimintamalli voisi tarkoittaa digitaalisen älykkään kaupungin kontekstissa. Suurin osa älykkäiden kaupunkien tutkimuksesta on teknisesti suuntautunutta, mikä tarkoittaa, että kaupunkien digitalisaatiota on johtanut teknologinen kehitys, eivät kaupungin edustajat ja kaupunkilaisten tarpeet. Tästä syystä tarvitaan laadullista tutkimusta, joka pyrkii ymmärtämään ja selittämään digitalisoituvaa kaupunkikontekstia laajemmasta näkökulmasta.

Tämä laadullinen ja poikkitieteellinen tutkimus tarjoaa nopeasti kehittyvään digitaaliseen kaupunkikontekstiin sopivan liiketoimintamallilähestymistavan, josta tästä tutkimuksessa käytetään termiä Smart City Business Model Approach. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mikä liiketoimintamalli on ja miten sitä voitaisiin käyttää kaupunkikehityksen työkaluna. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat liiketoimintamahdollisuudet, arvonluonti ja kilpailuetu. Liiketoimintamallin näkeminen lähestymistapana mahdollistaa älykkäiden kaupunkien laajemman tarkastelun ja auttaa kaupunkeja kehittämään toistettavia, skaalautuvia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja. Tämä avaa uuden näkökulman älykkään kaupungin liiketoimintamallitutkimukseen.

Tämä väitöskirja sisältää neljä alkuperäisjulkaisua. Työn keskeisenä kontribuutiona esitetään määritelmä älykkään kaupungin liiketoimintalähestymistavalle ja siihen kuuluvat neljä teoreettista teemaa: 1) alustoihin perustuva digitalisaatio, 2) organisaationaalisten rajojen hämärtyminen, 3) kontekstin johtaminen ja 4) kokonaisvaltainen sosioteknologinen muutos. Lähestymistapa auttaa murtamaan kaupunkien siiloutuneita organisaatiorakenteita ja toimii rajat ylittävänä analyysiyksityökaluna digitaalisessa älykkään kaupungin ekosysteemissä. Lähestymistapa korostaa yhteistyön ja viestinnän tärkeyttä kaupunkikontekstissa ja se ottaa huomioon niin kaupunkilaisten, kaupunkiorganisaation kuin kaupunkiekosysteemin tarpeet.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Perätalo, S., & Ahokangas, P. (2018). Toward smart city business models. Journal of Business Models, 6(2), 65-70. https://doi.org/10.5278/OJS.JBM.V6I2.2466

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Perätalo, S., Mohamed, M., & Iivari, M. (2022). Business model approach to smart city governance. Journal of Business Models, 10(1), 50–57. https://doi.org/10.54337/jbm.v10i1.6786

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Perätalo, S., Ahokangas, P., & Iivari, M. (2023). Smart city business model approach: the role of opportunities, values, and advantages. Manuscript submitted for publication.

  4. Perätalo, S., Pohjosenperä, T., & Ahokangas, P. (2023). Exploring value creation in smart city development for a citizen’s chatbot service. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3882-1
ISBN Print: 978-952-62-3881-4
Issue: 140
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I am ever grateful for the financial support that I have received from Eudaimonia Institute, Liikesivistysrahasto, Tauno Tönning Foundation, and UniOGS.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.