University of Oulu

Effects of ploidy and life history traits on the footprints of selection and demographic events in forest trees genomes

Saved in:
Author: Cervantes Arango, Sandra1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Biology, Ecology and Genetics (EcoGen)
3University of Oulu, Biocenter Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238845
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Lecture hall B3 in Forest Sciences building, Viikki campus, University of Helsinki, on 1 December 2023, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Tanja Pyhäjärvi
Associate Professor Heikki Helanterä
Reviewer: Docent Helena Korpelainen
Docent Emily Knott
Opponent: Professor John Stinchcombe
Description:

Abstract

Selection and demography are fundamental processes that affect the genetic diversity of a species, but the interaction of these processes with the life history traits of a species ultimately shapes the observed patterns of genetic diversity. Life history traits such as mating system and dispersal strategy can contribute to efficient gene flow, which can buffer against the loss of genetic diversity. Having a lengthy haploid stage in the life cycle may contribute to efficient purging of deleterious mutations. In this thesis, analyses of gene expression in tissues with different ploidy levels identified hundreds of genes with patterns of tissue-specificity in Pinus sylvestris growing under natural conditions. Comparing the efficacy of selection on haploid and diploid tissue-specific genes demonstrated that purifying selection on genes expressed specifically in the female derived haploid tissues of P. sylvestris is strong. The work presented here is the first report of haploid selection in a tree, and one of the few studies to demonstrate the efficacy of purifying selection on the female gametophyte in plants. Last, reconstruction of the demographic history of seven outcrossing, wind pollinated European trees showed that their effective population size has been relatively stable through time, and that these tree species have retained high levels of genetic diversity through the climatic oscillations of the Pleistocene. The findings of the work done in this thesis highlight the influence of the life cycle and life history traits in shaping levels of genetic diversity as a response to purifying selection and demographic events.

see all

Tiivistelmä

Luonnonvalinta ja demografinen historia ovat lajin geneettiseen monimuotoisuuteen vaikuttavia keskeisiä voimia, mutta vasta niiden yhteisvaikutus elinkierto-ominaisuuksien kanssa lopullisesti määrittää havaitun geneettisen muuntelun piirteet. Elinkierto-ominaisuudet, kuten lisääntymis- ja leviämisjärjestelmä vaikuttavat geenivirran määrään, mikä voi ehkäistä geneettisen muuntelun vähentymistä. Pitkä haploidi elämänvaihe voi vaikuttaa siihen miten tehokkaasti valinta poistaa haitalliset mutaatiot populaatiosta. Tässä työssä eri ploidiatason solukoiden geeniekspressioanalyysejä käytettiin satojen solukkospesifisten geenien tunnistamiseen luontaisissa oloissa kasvavista männyistä. Luonnonvalinnan tehokkuuden määrittäminen haploideissa ja diploideissa männyn solukoissa paljasti, että puhdistava valinta oli erityisen voimakasta äidiltä peräisin olevassa haploidissa solukossa. Tässä työssä osoitetaan ensimmäisen kerran haploidia valintaa puissa, ja työ on yksi harvoista tutkimuksista, joissa on määritetty puhdistavan valinnan tehokkuus äidiltä peräisin olevassa kasvin gametofyytissä. Lisäksi seitsemälle eri tuulipölytteiselle eurooppalaiselle puulajille rekonstruoidut populaatiohistoriat osoittivat, että puiden teholliset populaatiokoot ovat olleet historiallisesti suhteellisen stabiileja ja että niissä on säilynyt runsaasti geneettistä muuntelua läpi pleistoseenikauden ilmastovaihtelujen. Yhteenvetona, työ korostaa elinkierto-ominaisuuksien osuutta siinä, miten puhdistava valinta ja populaatiohistoria vaikuttavat geneettiseen muunteluun.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Cervantes, S., Vuosku, J., & Pyhäjärvi, T. (2021). Atlas of tissue-specific and tissue-preferential gene expression in ecologically and economically significant conifer Pinus sylvestris. PeerJ, 9, e11781. https://doi.org/10.7717/peerj.11781

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Cervantes, S., Kesälahti, R., Kumpula, T. A., Mattila, T. M., Helanterä, H., & Pyhäjärvi, T. (2023). Strong purifying selection in haploid tissue–specific genes of Scots pine supports the masking theory. Molecular Biology and Evolution, 40(8), msad183. https://doi.org/10.1093/molbev/msad183

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Milesi, P., Kastally, C., Dauphin, B., Cervantes, S., Bagnoli, F., Budde, K., Cavers, S., Ojeda, D. I., Fady, B., Faivre-Rampant, P., González-Martínez, S.C., Grivet, D., Gugerli, F., Jorge, V., Lesur-Kupin, I., Olsson, S., Opgenoorth, L., Pinosio, S., Plomion, S., … Pyhäjärvi, T. (2023). Synchronous effective population size changes and genetic stability of forest trees through glacial cycles. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3884-5
ISBN Print: 978-952-62-3883-8
Issue: 790
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 1181 Ecology, evolutionary biology
Subjects:
Funding: This work was possible thanks to the financial support of The Academy of Finland, The GenTree H2020 project, and Biocenter Oulu.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.