University of Oulu

Lukion keskeyttämisen äärellä : subjektitieteellisen psykologian näkökulma toimijuuden tukemiseen ohjauksessa

Saved in:
Author: Raetsaari, Kirsi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education and Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238944
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Martti Ahtisaari -salissa (L2) 1. joulukuuta 2023 klo 12.00
Tutor: Docent Teemu Suorsa
Professor Hanni Muukkonen
Reviewer: Docent Mira Kalalahti
Doctor Sanna Toiviainen
Opponent: Professor Sanna Vehviläinen
Description:

Abstract

In this dissertation, early school leaving is seen as one possibility for general upper secondary school students. Formerly, it has been studied in Finnish secondary education mostly in the context of vocational education and as a risk for marginalized students. Although early school leaving is often considered to be manageable by guidance, it has not been studied in relation to guidance before.

The research was conducted in the context of the guidance organization provided by a municipality from the perspectives of both professionals and students. The theoretical basis lies on subject-scientific psychology. It considers that human activity and its conditions are mutually constituted and understands human activity through subjective reasons for actions. The analysis was conducted using the fabrics of grounds, the constant comparative method, and the subject-scientific concepts of agency.

The first sub-study focused on the conditions of guidance for early school leavers. In the professionals’ group discussions, the structures of the guidance system were seen as stable, partly stable but open to discussion, or flexible. In addition, expected outcomes of professionals’ activity appeared to be related to individual or collective student guidance, or interventions when the professionals were concerned about the student. The second sub-study focused on the professionals’ experiences in early school leaving. They seemed to relate to the students’ challenges of learning, social relations, school selection, and other life scenes. Furthermore, on the basis of professionals’ experiences, six common contradictions were identified in multiprofessional cooperation.

The third sub-study focused, in research discussions, on the challenges experienced by early school leavers and graduates who had had several difficulties in studying. The challenges were outlined from the perspectives of learning, conduct of everyday life, and life trajectory. In addition, their dialectics of agency were analyzed, and three ideal-type reason patterns were identified. The students’ agency appeared to be related to their ability to benefit from guidance. This dissertation concludes: 1) the different views of professionals and students on the challenges of studying, and 2) outlining the ways to support agency in general upper secondary studies.

see all

Tiivistelmä

Opintojen keskeyttämiseen ajatellaan voitavan vaikuttaa ohjauksella. Suomessa toisen asteen koulutuksen keskeyttämistä on tutkittu kuitenkin lähinnä ammatillisen koulutuksen tai eri tavalla marginaaliin asetettujen opiskelijoiden näkökulmista, ei juurikaan suhteessa ohjaukseen.

Tässä artikkeliväitöskirjassani tutkin lukion keskeyttämistä mahdollisuutena sekä ammattilaisten että nuorten perspektiiveistä yhden kaupungin lukiolaisten ohjauksen toimintaympäristössä. Viitekehykseni on suomalaisessa ohjaustutkimuksessa vähän tunnettu subjektitieteellinen psykologia, jossa yksilön toimintaa katsotaan erottamattomana osana toiminnan olosuhteita ja olosuhteita sellaisina, millaisia mahdollisuuksia osalliset niissä näkevät. Keskeisin jäsentävä käsite on toimintaperuste. Aineiston olen analysoinut perustelumallien ja jatkuvan vertailun sekä subjektitieteellisen psykologian toimijuuden käsitteistön avulla.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastelin keskeyttämistä harkitsevien lukiolaisten ohjaustyön olosuhteita ryhmäkeskusteluissa ohjaustyön ammattilaisten kanssa. Rakenteet näyttäytyivät joko pysyvinä, melko pysyvinä mutta keskusteltavissa olevina tai muuttuvina. Tarkastelin myös ammattilaisten odotettuja toiminnan tuloksia ohjaustyössä. Ne liittyivät yksilölliseen tai yhteisölliseen työhön tai huoliin puuttumiseen. Toisessa osatutkimuksessa tarkastelin ammattilaisten kokemuksia lukion keskeyttämisestä. Ne jäsentyivät haasteina suhteessa oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin, lukion valintaan sekä muihin elämisen näyttämöihin. Tarkastelin myös ammattilaisten ohjaustyössä kokemia ristiriitoja. Löysin kuusi ammattilaisille yhteistä ristiriitaa monialaisessa yhteistyössä.

Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastelin yksilökeskusteluissa lukion keskeyttäneiden ja keskeyttämistä harkinneiden lukiolaisten kanssa heidän opinnoissaan kokemia haasteita. Jäsensin niitä oppimisen, arkielämisen sujuvuuden ja elämisen liikeradan näkökulmista. Tarkastelin myös heidän toimijuuttaan toimijuuden jännitteiden avulla. Erotin kolme toimijatyyppiä, jotka olivat yhteydessä ohjaukseen osallistumiseen. Väitöskirjani tuloksina tarkastelen nuorten ja ammattilaisten erilaisia käsityksiä lukiokoulutuksen haasteista sekä toimijuuden tukemista lukiolaisten ohjaustyön tavoitteena, kun toimijuus ymmärretään osallisuutena.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Raetsaari, K., Suorsa, T., & Muukkonen, H. (2020). Ohjaustyön haasteena lukion keskeyttäminen: Ammattilaisten tulkintoja olosuhteista ja työnsä perusteista. Kasvatus, 51(1), 38–50.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Raetsaari, K., Suorsa, T., Peltola, M., & Muukkonen, H. (2022). To intervene or not? Professionals’ relation to early school leaving in Finnish general upper secondary education. Nordic Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/19012276.2022.2103726

  3. Raetsaari, K., Suorsa, T., & Muukkonen, H. (2021). ”Lopettasko lukion?” Toimintaperusteet, toimijuuden jännitteet ja ohjaus lukiolaisten arjen haasteissa. Kasvatus, 52(3), 297–309. https://doi.org/10.33348/kvt.112562

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3894-4
ISBN Print: 978-952-62-3893-7
Issue: 228
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Saamastani rahoituksesta kiitän Nuorisotutkimusseuraa, Oulun yliopiston tutkijakoulua, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaa, Suomen opinto-ohjaajat ry:tä, OKKA-säätiötä, Oulun yliopiston apuraharahastoa, Konkordia-liittoa ja Oulun yliopiston tukisäätiötä.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.