University of Oulu

Machine learning applications for multi-scale computed tomography of skeletal tissues

Saved in:
Author: Rytky, Santeri1,2,3,4,5
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
4University of Eastern Finland
5Kuopio University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238968
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 8 December 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Jaakko Niinimäki
Professor Simo Saarakkala
Assistant Professor Aleksei Tiulpin
Reviewer: Associate Professor Greet Kerckhofs
Docent Mika Kortesniemi
Opponent: Assistant Professor Akshay Chaudhari
Description:

Abstract

Osteoarthritis (OA) is a serious joint disease affecting millions of people globally. Early detection of the disease allows for slowing down its progression, leading to reduced healthcare costs. Furthermore, dental pathological conditions are highly prevalent and often lead to more extensive infection, comorbidities and costly late-stage interventions when left untreated. In this doctoral study, new methods are proposed for OA research and clinical computed tomography (CT) of mineralized tissues using laboratory micro-computed tomography (µCT) imaging and machine learning.

First, automated software was developed to assess the histopathologic grade of human osteochondral samples using machine learning and contrast-enhanced µCT. The automated grading performed adequately on independent data and, with further development, could be useful for the development of new OA drugs requiring objective assessment of the tissue changes.

In the second sub-study, deep-learning based segmentation and morphological analysis were used to assess the calcified cartilage thickness in New Zealand White rabbit knees. Analysis of µCT reconstructions and histological images could differentiate anatomical surfaces with distinct biomechanical environments. The developed technique is useful in understanding the role of osteochondral junction during mechanical load, aging and disease.

Finally, deep-learning based super-resolution models were trained on ex vivo µCT images of human knee samples and extracted teeth. The models were assessed rigorously with independent CT test data for technical image quality, ability to predict trabecular bone microstructure, as well as clinical image quality on the knee, wrist, ankle and maxillofacial region. The super-resolution techniques have the potential for earlier and more accurate diagnostics, treatment planning and dose reductions.

In conclusion, the first two sub-studies facilitate a better understanding of OA etiology in basic research. The third sub-study integrates the laboratory details of µCT into clinical cone-beam CT imaging of mineralized tissues. The developed methods are fully open-source comprising a multi-scale framework that could be useful for super-resolution, segmentation and quantification of volumetric medical image data also outside the scope of these applications.

see all

Tiivistelmä

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää maailmanlaajuisesti. Sairauden varhainen havaitseminen mahdollistaisi sen etenemisen hidastamisen, mikä edelleen johtaisi terveydenhuollon kustannusten alenemiseen. Hampaiston sairaudet ovat myös erittäin yleisiä ja johtavat hoitamattomina laajempiin tulehduksiin, liitännäissairauksiin ja kalliisiin myöhäisvaiheen toimenpiteisiin. Tässä väitöskirjassa kehitettiin uusia menetelmiä nivelrikon tutkimukseen ja mineralisoituneiden kudosten kliiniseen tietokonetomografiaan (TT) mikrotietokonetomografia (µTT) -laboratoriokuvantamisen ja koneoppimisen avulla.

Ensimmäisessä osatyössä kehitettiin automaattinen tietokoneohjelmisto ihmisen luu-rustonäytteiden histopatologiseen arviointiin koneoppimisen ja kontrastitehostetun µTT:n avulla. Automaattiarvioinnin suorituskyky osoittautui hyväksi, ja jatkokehityksen jälkeen menetelmää voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi uusien nivelrikkolääkkeiden kehityksessä, missä vaaditaan objektiivista arviota nivelrikon kudosmuutoksille.

Toisessa osatyössä kehitettiin syväoppiva kuva-alueen rajausmenetelmä kalkkeutuneen nivelruston paksuuden määrittämiseen jäniksen polvinivelessä. Kehitetyn menetelmän avulla pystyttiin erottamaan anatomiset nivelpinnat, joilla on erilainen biomekaaninen ympäristö. Menetelmä voi auttaa ymmärtämään luun ja ruston liitoskohdan merkitystä mekaanisen rasituksen, ikääntymisen ja nivelrikon aikana.

Kolmannessa osatyössä koulutettiin syväoppivia superresoluutiomalleja ihmisen polvinäytteiden ja poistettujen hampaiden µTT-kuville. Mallien tarkkuutta arvioitiin riippumattomalla testiaineistolla teknisen kuvanlaadun, luun mikrorakenteiden ennustamiskyvyn sekä polven, ranteen, nilkan ja hampaiston kliinisen kuvanlaadun määrittämiseksi. Tällaisilla superresoluutiomalleilla tulee mahdollisesti olemaan paljon sovelluksia mm. tehokkaammassa diagnostiikassa ja hoidossa sekä potilaiden säteilyannosten alentamisessa.

Yhteenvetona, ensimmäiset kaksi osatyötä mahdollistavat nivelrikon etiologian paremman ymmärtämisen. Kolmas osatyö taas yhdistää µTT:n laboratoriotarkkuuden kalkkeutuneiden kudosten kliiniseen kartiokeila-TT-kuvantamiseen. Kehitetyt avoimen lähdekoodin menetelmät muodostavat monimittakaavaisen kehyksen, joka voi olla hyödyllinen kolmiulotteisen lääketieteellisen datan kuvanparannuksessa, rajapintojen määrityksessä ja kvantitoinnissa myös näiden sovelluskohteiden ulkopuolella.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Rytky, S. J. O., Tiulpin, A., Frondelius, T., Finnilä, M. A. J., Karhula, S. S., Leino, J., Pritzker, K. P. H., Valkealahti, M., Lehenkari, P., Joukainen, A., Kröger, H., Nieminen, H. J., & Saarakkala, S. (2020). Automating three-dimensional osteoarthritis histopathological grading of human osteochondral tissue using machine learning on contrast-enhanced micro-computed tomography. Osteoarthritis and Cartilage, 28(8), 1133–1144. https://doi.org/10.1016/j.joca.2020.05.002

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Rytky, S. J. O., Huang, L., Tanska, P., Tiulpin, A., Panfilov, E., Herzog, W., Korhonen, R. K., Saarakkala, S., & Finnilä, M. A. J. (2021). Automated analysis of rabbit knee calcified cartilage morphology using micro‐computed tomography and deep learning. Journal of Anatomy, 239(2), 251–263. https://doi.org/10.1111/joa.13435

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Rytky, S. J. O., Tiulpin, A., Finnilä, M. A. J., Karhula, S. S., Sipola, A., Kurttila, V., Valkealahti, M., Lehenkari, P., Joukainen, A., Kröger, H., Korhonen, R. K., Saarakkala, S., & Niinimäki, J. (2023). Clinical super-resolution computed tomography of bone microstructure: application in musculoskeletal and dental imaging. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3896-8
ISBN Print: 978-952-62-3895-1
Issue: 1754
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
Funding: The Instrumentarium Science Foundation, Finnish Cultural Foundation, European Research Council and Academy of Finland are recognized for financial support.