University of Oulu

Lopputuotevaatimuksiin perustuva hankinta-, toteutus- ja arviointimalli kaupunkialueiden kunnossapidon alueurakoissa : tilaajan ja asiakkaan aktiivinen rooli projektin aikana

Saved in:
Author: Matinheikki, Matti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239026
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-27
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan luentosalissa IT116, 4. joulukuuta 2023 kello 12
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Kalle Vaismaa
Professor Antti P. Talvitie
Opponent: Professor Heikki Liimatainen
Description:

Abstract

Citizen’s expectations for high level of public services and rising amount of state taxes have increased pressure to increase efficiency of public services. This need is highlighted aging of the people. On the other hand, efficiency of infrastructure industry has stalled behind compared to other fields of industries. One of the reasons is seen that infrastructure’s contractors and client are focusing manageability of costs in projects, not customers desired needs.

This doctoral dissertation examines urban areas road maintenance model and how it affects development of service. How to choose suitable maintenance model, what are achieved results and how to develop co-operation between contractor, client and service users during the contract.

The actual subject under research were model which would improve economic efficiency of urban areas maintenance. Study exams how Performance Specified Maintenance Contract affects to urban areas maintenance quality, economic efficiency. Study also brings up co-operation with clients and improving service quality through it.

Study examines city of Oulu urban areas contracts since 2003. City of Oulu has aimed better economic efficiency and maintaining good quality in urban area maintenance. City has opened maintenance market for private companies. One goal has been also improving its own production. From 2003 to 2018 city has followed annually both private companies and own productions results. Therefore, city of Oulu has gathered data from long time.

Study shows that through Performance Specified Maintenance Contract in urban area maintenance you can improve economic efficiency and achieve good level of quality.

see all

Tiivistelmä

Kansalaisten odotukset julkisille palveluille ja korkeahko verotus ovat luoneet paineen julkisten palvelujen tehostumiselle. Tehostamisen tarvetta on lisännyt väestön kiihtyvä ikääntyminen. Samanaikaisesti rakennustoimialan tuottavuuden kasvu on jäänyt muita toimialoja pienemmäksi. Toimialalla on korostunut hankkeisiin lähestymistapa, jossa pääpaino tuotannossa on projektitasoinen kustannusten minimointi ja toiminnallinen tehokkuus.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan väylästön kunnossapidon hankintamallin merkitystä kunnossapidon palvelumaiseen kehittämiseen. Miten hankintamalli tulisi valita, palvelun tuloksia tulisi arvioida ja kehittää reaaliajassa asiakkaiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on esittää malli, jolla parannetaan kunnossapidon alueurakoiden tuottavuutta. Tuottavuuden kasvun lähtökohtana on osoittaa lopputuotevaatimuksiin pohjautuvan hankintamallin tuloksellisuus sekä parantaa kunnossapidon palvelumaista kehittymistä paremmalla vuorovaikutuksella asiakkaan kanssa.

Tutkimuksen kohteena ollut kaupunki on avannut markkinoille kunnossapidon alueurakoita vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on ollut taloudellisesti ja tehokkaasti hoidetut palvelut. Markkinoiden avautuessa myös kaupungin oman tuotannon toimintaa on tehostettu. Prosessin aikana on verrattu kaupungin oman tuotannon ja yksityisten toimijoiden toimintaa sekä kustannusten että laadun osalta.

Tutkimusaineisto koostuu seuraavista vuosilta 1998–2018 kerättyyn aineistoon: Oulun kaupungin alueurakoiden kunnossapidon kustannusseurannasta vuosilta 2002–2018, Tilaajatuottaja-mallin raportointiin vuosilta 2003–2016 sekä palvelun loppukäyttäjille tehtyihin asiakastyytyväisyyskyselyihin vuosilta 1998–2017. Aineisto on kerätty riippumattoman toimijan toimesta.

Lopputuotevaatimuksiin pohjautuvalla kunnossapidon teettämismallilla on saavutettu kustannuksellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Yksikköhintojen kehityksen perusteella voidaan todeta väylästön kunnossapidossa tapahtuneen tehostumista.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3902-6
ISBN Print: 978-952-62-3901-9
Issue: 911
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.