University of Oulu

Comorbidity in atopic dermatitis

Saved in:
Author: Kauppi, Saana1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239217
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 8 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 8 December 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Laura Huilaja
Professor Kaisa Tasanen-Määttä
Professor Markku Timonen
Reviewer: Docent Anita Remitz
Professor Sara Brown
Opponent: Docent Maria Lönnrot
Description:

Abstract

Atopic dermatitis (AD) is the most common inflammatory skin disease worldwide, accounting for significant skin-related health burden. The clinical picture is characterized by inflamed eczematous lesions on the skin. For the patient carrying the disease, the main symptom is itch, often leading to impaired quality of life and sleep disturbance for the patients and their families. The disease course is variable.

The atopic comorbidities linked to AD are well known, but fewer studies have addressed non-atopic comorbidities. This study aimed to increase the knowledge of psychiatric and somatic diseases associated with AD.

The data sources used in this study were the Finnish Care Register for Health Care, including information from all Finnish hospitals, and the Finnish Digital Agency (previously Finnish Population Register Centre). The individuals with at least one or two recorded diagnoses of atopic dermatitis were included in the study populations, depending on the inclusion criteria of each separate article. The study periods ranged from 1987 to 2018. Different control populations were used.

This study describes the comorbidity in both children and adults with AD. AD is associated with psychiatric diseases, including eating disorders. Anxiety and depression are the most frequently diagnosed psychiatric diseases in adult AD patients, and the strongest associated eating disorder among adolescents with AD is bulimia nervosa. In addition, this study shows that pediatric AD patients have increased risk of celiac disease and dermatitis herpetiformis.

Patients with AD need to be met with a comprehensive approach, keeping in mind the possibility of associated somatic and psychiatric comorbidities. The aim of treatment should be disease control and minimizing the effect on the daily life of the patient.

see all

Tiivistelmä

Atooppinen ekseema eli atooppinen ihottuma on maailmanlaajuisesti yleisin ihon tulehduksellinen sairaus, ja se aiheuttaa merkittävän osan ihosairauksiin liittyvästä kokonaistautitaakasta. Sairaus ilmenee vaihtelevan laajuisina ihottumaläiskinä. Sairauden merkittävin oire on kutina, mikä johtaa usein potilaan ja perheenjäsenten elämänlaadun heikkenemiseen ja unihäiriöihin. Atooppisen ihottuman taudinkulku on vaihteleva.

Sairauden atooppiset liitännäissairaudet tunnistetaan hyvin, mutta ei-atooppisia liitännäissairauksia on tutkittu vähemmän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä atooppiseen ekseemaan liittyvistä psykiatrisista ja somaattisista sairauksista.

Tutkimuksen aineistoina käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmää sekä Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteriä vuosilta 1987–2018. Sisäänottokriteerinä oli rekisteriin kirjattu atooppinen ekseema-diagnoosi, jonka tuli tutkimuksen osatyöstä riippuen esiintyä vähintään yksi tai kaksi kertaa. Tutkimuksen eri osa-alueissa käytettiin vaihtelevia verrokkiaineistoja.

Tämä tutkimus antaa lisää tietoa atooppisen ekseeman liitännäissairauksista. Atooppista ihottumaa sairastavilla on suurentunut riski psykiatrisille sairauksille, syömishäiriöt mukaan lukien. Ahdistuneisuushäiriö ja masennus ovat yleisimmin kirjatut psykiatriset liitännäissairaudet aikuisilla atoopikoilla. Nuoruusikäisillä atoopikoilla on kohonnut syömishäiriöiden riski, ja suurin riski liittyy bulimiaan. Lisäksi havaitsimme lapsilla yhteyden atooppisen ihottuman ja keliakian sekä ihokeliakian välillä.

Terveydenhuollossa atooppista ihottumaa sairastavat potilaat tulee kohdata kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon somaattisten ja psykiatristen liitännäissairauksien mahdollisuus. Taudin hyvän hallinnan ohella hoidon tavoitteena tulisi olla mahdollisimman pieni vaikutus potilaan päivittäiseen elämään.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kauppi, S., Jokelainen, J., Timonen, M., Tasanen, K., & Huilaja, L. (2019). Adult patients with atopic eczema have a high burden of psychiatric disease: A finnish nationwide registry study. Acta Dermato Venereologica, 99(7), 647–651. https://doi.org/10.2340/00015555-3165

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kauppi, S., Jokelainen, J., Timonen, M., Tasanen, K., & Huilaja, L. (2021). Atopic dermatitis is associated with dermatitis herpetiformis and celiac disease in children. Journal of Investigative Dermatology, 141(1), 191-193.e2. https://doi.org/10.1016/j.jid.2020.05.091

  3. Kauppi, S., Jokelainen, J., Timonen, M., Tasanen, K., & Huilaja, L. (2022). Atopic dermatitis and the risk of eating disorders: A population-based cohort study. Journal of the American Academy of Dermatology, 87(2), 474–476. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.10.021

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3921-7
ISBN Print: 978-952-62-3920-0
Issue: 1756
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Funding: I had the privilege to be financially supported by the Terttu Foundation, State Research Funding, the University of Oulu Grant Fund and the Finnish Dermatology Society to take part in the epidemiological research on skin diseases.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.