University of Oulu

Kettunen, Kerttu (2013) Management education in a historical perspective : the business school question and its solution in Finland. Acta societatis oeconomorum 4. URI: https://www.ekonomit.fi/wp-content/uploads/2020/06/Vaitos_Kerttu_Kettunen.pdf

Management education in a historical perspective : the business school question and its solution in Finland

Saved in:
Author: Kettunen, Kerttu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: The Finnish Association of Business School Graduates, 2013
Publish Date: 2013-12-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in Arina-Sali (Auditorium TA105), Linnanmaa, on 18 December 2013, at 12 noon
Tutor: Professor Kimmo Alajoutsijärvi
Reviewer: Professor Lars Engwall
Professor Ken Starkey
Opponent: Professor Lars Engwall
Kustos: Professor Kimmo Alajoutsijärvi
Description:

Abstract

Building on institutional theory and recent notions in the literature regarding how the globally disseminated ideas, rules and practices of management education flow from one context to another and are shaped and reshaped, this doctoral thesis creates a historically grounded account of the emergence and development of business schools in Finland. This study aims to contribute to the organizational and sociological research on institutions of management education, a little understood but increasingly important source of leadership both globally and in Finnish society.

To understand institutional change and the dynamics that shape management education, this study discusses how ideas on management education have a tendency to travel from one context to another with different carriers and to be translated into different local conditions, resulting in imitation, identity construction, and decoupling, as well as the institutionalization of structures and practices related to foreign models. Although this study’s primary contribution is to the research on business schools and management education, the historical narrative constructed in this thesis also contributes to institutional theory in the larger sense by attempting to strengthen the link among the diffusion of ideas, their institutionalization and the resulting isomorphism. This contribution will be made by collecting and analyzing data at the individual, organizational, and institutional levels and by building the linkages among these different levels to the wider institutional level development trajectory of Finnish management education.

Methodologically, the study is positioned between historical and organizational studies. The empirical data collected for this study consist of a dozen interviews with current and former business school directors in Finland (primarily rectors and deans) and different types of written material on Finnish business schools, such as annual reports, rectors’ speeches, archival and marketing materials, and journal, magazine and newspaper articles. In addition, this study builds on the data and understanding gained by the researcher through her work experience at a business school.

The result of the analysis is a historical narrative on Finnish business schools that is divided into three periods based on the role that international models of management education have played in the legitimacy search of business schools in the Finnish context. Hence, this study provides insights on how and to what extent these diffused practices or ideas have become incorporated in the Finnish system for management education, have changed its identity, and have resulted in institutional isomorphism among the world’s business schools

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa muodostetaan kattava, historiaan pohjautuva kuvaus suomalaisten kauppakorkeakoulujen kehityksestä nykyiseen asemaansa. Kauppakorkeakouluiksi katsotaan kuuluvaksi sekä varsinaiset kauppakorkeakoulut että yliopistojen kauppa- ja taloustieteelliset tiedekunnat, joilla on oikeus antaa kauppatieteellistä opetusta ja myöntää kauppatieteellisiä tutkintoja. Väitöskirjassa tarkastellaan institutionaalisen teorian avulla, miten kansainväliset, kauppakorkeakouluihin vaikuttaneet kehitystrendit ovat saapuneet Suomeen ja muokanneet liiketaloustieteellistä koulutusta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa kauppakorkeakouluinstituutioista, joiden rooli liikkeenjohdon kouluttajina sekä Suomessa että maailmalla on noussut keskeiseen asemaan.

Tutkimusmenetelmä väitöskirjassa on laadullinen historiatutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu haastatteluaineistosta, jossa on haastateltu kahtatoista entistä ja nykyistä kauppakorkeakoulun rehtoria, dekaania ja laitosjohtajaa. Sen lisäksi aineistona on käytetty erilaisia Suomen kauppakorkeakoulujen historiaa käsitteleviä julkaisuja, kuten historiikkeja, vuosikertomuksia, puheita ja sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita. Myös tutkijan työkokemus kauppakorkeakoulussa muodostaa keskeisen, osallistuvaan havainnointiin perustuvan osan aineistoa.

Tutkimuksen analyysiosassa rakennetaan yli sata vuotta käsittävä, suomalaisten kauppakorkeakoulujen kasvua ja kehitystä kuvaava tarina, joka jakautuu kolmeen ajanjaksoon. Analyysissa käsitellään sitä, miten liiketaloustieteelliseen koulutukseen liittyvät ajatukset, ideat ja mallit siirtyvät maista ja konteksteista toiseen ja muokkautuvat erilaisiksi, kunkin maan kansallisiin oloihin sopiviksi variaatioiksi.

Tutkimus kontribuoi ensisijaisesti kauppakorkeakouluja ja liikkeenjohdon koulutusta käsittelevään kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Sen lisäksi tutkimuksen tulokset luovat laajempaa ymmärrystä institutionalisoitumisprosessista, eli siitä, miten ideoilla, ajatuksilla ja malleilla on taipumus liikkua, muokata organisaatioiden normeja ja käytäntöjä sekä saada aikaan organisaatioiden välistä samankaltaisuutta. Suomalaisen korkeakoulusektorin näkökulmasta tutkimuksen tulokset antavat mielenkiintoista tietoa siitä, miten erilaiset kansainväliset vaikutteet muokkaavat kauppakorkeakoulujamme ja samalla koko yliopistosektoria yhä lähemmäksi vallitsevia, kansainvälisiä tutkimuksen ja koulutuksen laatuun vaikuttavia malleja, joihin kohdistuu paitsi suurta ihailua, myös ankaraa kritiikkiä.

see all

Series: Acta societatis oeconomorum
ISSN: 1459-434X
ISSN-L: 1459-434X
ISBN: 978-952-6689-01-2
Issue: 4
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects: