University of Oulu

Hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuurien arviointi eräässä matkapuhelinkeskuksen mittaussovelluksessa

Saved in:
Author: Kuosa, Jussi Tapio1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Computer Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe19991198
Language: Finnish
Published: J. T. Kuosa, 2002
Publish Date: 2002-01-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Description:

Abstract

The goal of this Master’s thesis was to analyse and evaluate the distributed measurement systems of the GSM, GPRS, and UMTS networks. The aim was to clarify the most significant elements and problems associated with the distributed measurement system architectures.

Another goal was to develop a ’pilot’ prototype based on the results of the analysis and evaluation of the distributed measurement system architectures. The pilot prototype and its object-oriented development process were used to examine the problems and verify the correctness of the solutions in the area of distributed measurement system architectures.

Qualitative, quantitative and experimental methods were used in the study of the distributed measurement system architectures. A new development process and a new analysis method were developed for the analysis and evaluation.

Firstly, the study outlined the most significant elements and problems of the distributed measurement system architectures. Secondly, a new measurement unit system architecture was developed for solving the architectural problems. Thirdly, a new resource management method was developed along with an example of a service and database structure based on the new architecture.

In the design and implementation phase, the problem area related to the parameterisation and configuration of a distributed measurement system was defined and solved, and a pilot prototype was developed, implemented and tested. The findings of the study were utilized in the distributed measurement systems business area of a mobile phone central station. The results were used for the development and project planning of the driver architectures of the Linux operating system. The results of the study apply to the distributed measurement systems of the GSM, GPRS and UMTS networks in particular, but they can also be generalized to apply to other distributed measurement systems.

see all

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli analysoida ja vertailla GSM-, GPRS- ja UMTSverkkojen hajautettujen mittausjärjestelmien arkkitehtuureita sekä pyrkiä selvittämään niihin liittyvät keskeiset tekijät ja mahdolliset ongelma-alueet. Lisäksi työn tavoitteena oli pilotin kehittäminen tehdyn arkkitehtuurianalyysin ja vertailun perusteella. Pilot-prototyypin ja sen oliopohjaisen suunnittelutyön perusteella pyrittiin tarkentamaan havaittuja ongelmia sekä todistamaan ongelmanasettelun ratkaisujen oikeellisuus.

Tutkimustyössä on käytetty sekä laadullista, määrällistä että kokeellista tutkimusmenetelmää. Analysointi- ja vertailutyötä varten on kehitetty uusi tuotekehitysprosessi sekä analysointimenetelmä.

Ensimmäiseksi tutkimustyössä on löydetty hajautettujen mittausjärjestelmien keskeisimmät osa-alueet sekä niihin liittyvät ongelmat. Toiseksi tutkimustyössä on kehitetty uusi arkkitehtuuri löydettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Kolmanneksi tutkimustyössä on kehitetty uusi resurssienhallintamenetelmä ja esimerkki siihen liittyvästä palvelusta ja tietorakenteesta perustuen uuteen arkkitehtuuriin.

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on todistettu ja ratkaistu hajautetun mittausjärjestelmän parametrisointiin ja konfigurointiin liittyvä ongelma-alue sekä suunniteltu, toteutettu ja testattu siihen liittyvä pilotti.

Työn tuloksia on hyödynnetty matkapuhelinkeskuksen hajautettujen mittausjärjestelmien liiketoiminta-alueella. Tuloksia käytettiin hajautetun mittausyksikön suunnittelussa ja projektoinnissa Linux-laiteohjainarkkitehtuurien osalta. Tulokset kohdistuvat erityisesti GSM-, GPRS-, ja UMTS- verkkojen hajautettuihin mittausjärjestelmiin mutta ovat yleistettävissä myös muihin hajautettuihin mittausjärjestelmiin.

see all

Type of Publication: G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © 2002 Jussi Tapio Kuosa. This Item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).
© 2002 Jussi Tapio Kuosa. Tämä Kohde on tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien suojaama. Voit käyttää Kohdetta käyttöösi sovellettavan tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädännön sallimilla tavoilla. Muunlaista käyttöä varten tarvitset oikeudenhaltijoiden luvan.