University of Oulu

Huuki, T. (2016) Pinoa, pusua ja puserrusta: Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä. Sukupuolentutkimus 29:3, p. 11-24

Pinoa, pusua ja puserrusta : vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä

Saved in:
Author: Huuki, Tuija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201703011934
Language: English
Published: Sukupuolentutkimuksen seura, 2016
Publish Date: 2017-11-07
Description:

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolistuneen vallan rakentumista esikouluikäisten lasten leikissä. Tutkimus perustuu multimodaaliseen etnografiaan, ja aineistona toimivat pohjoissuomalaisen kylän päiväkodin pihalla kuvattu videotallenne lasten jahtaus-, pinoutumis- ja pussausleikistä, lasten ja paikallisten asukkaiden haastattelut sekä kylän historiaa koskevat arkistodokumentit ja yhdyskuntasuunnitelmat. Feministisessä uusmaterialistisessa ja posthumanistisessa tutkimuksessa on viime aikoina haastettu kielellisiä ja tekstuaalisia menetelmiä kehittämällä uusia metodologisia välineitä. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan esitettyyn haasteeseen. Yhdistelen tutkimusaineistoa sosiaalis-semioottis- materiaalis-historiallisiksi sommitelmiksi Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin sekä Karen Baradin teorioiden inspiroimana. Tarkastelen sommitelmien avulla lasten leikkiin sisältyvää (väki)valtaa – ei yksilön ominaisuutena vaan jatkuvassa liikkeessä olevina affektiivisina voiman virtauksina. Leikin aikana nämä voimavirtaukset vetävät samanaikaisesti moneen suuntaan ja tuottavat leikkiin erilaisia sukupuolistuneita toimijuuden mahdollisuuksia.
see all

Series: Sukupuolentutkimus
ISSN: 2342-0634
ISSN-L: 2342-0634
Volume: 29
Issue: 3
Pages: 11 - 24
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects: