University of Oulu

Huuki, T. (2016) Pinoa, pusua ja puserrusta: Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä. Sukupuolentutkimus 29:3, p. 11-24

Pinoa, pusua ja puserrusta : vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä

Saved in:
Author: Huuki, Tuija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201703011934
Language: English
Published: Sukupuolentutkimuksen seura, 2016
Publish Date: 2017-11-07
Description:

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolistuneen vallan rakentumista esikouluikäisten lasten leikissä. Tutkimus perustuu multimodaaliseen etnografiaan, ja aineistona toimivat pohjoissuomalaisen kylän päiväkodin pihalla kuvattu videotallenne lasten jahtaus-, pinoutumis- ja pussausleikistä, lasten ja paikallisten asukkaiden haastattelut sekä kylän historiaa koskevat arkistodokumentit ja yhdyskuntasuunnitelmat. Feministisessä uusmaterialistisessa ja posthumanistisessa tutkimuksessa on viime aikoina haastettu kielellisiä ja tekstuaalisia menetelmiä kehittämällä uusia metodologisia välineitä. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan esitettyyn haasteeseen. Yhdistelen tutkimusaineistoa sosiaalis-semioottis-materiaalis-historiallisiksi sommitelmiksi Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin sekä Karen Baradin teorioiden inspiroimana. Tarkastelen sommitelmien avulla lasten leikkiin sisältyvää (väki)valtaa — ei yksilön ominaisuutena vaan jatkuvassa liikkeessä olevina affektiivisina voiman virtauksina. Leikin aikana nämä voimavirtaukset vetävät samanaikaisesti moneen suuntaan ja tuottavat leikkiin erilaisia sukupuolistuneita toimijuuden mahdollisuuksia.

see all

Series: Sukupuolentutkimus
ISSN: 2342-0634
ISSN-L: 2342-0634
Volume: 29
Issue: 3
Pages: 11 - 24
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian kolmivuotisellatutkijatohtorirahoituksella (projektinumero 257319).
Academy of Finland Grant Number: 257319
Detailed Information: 257319 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2016 Huuki and Sukupuolentutkimuksen seura. Published in this repository with the kind permission of the publisher.