University of Oulu

Koskela, Anne (2016) ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” : Ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991. Kasvatus ja aika 10(4): 5-25.

”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” : ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991

Saved in:
Author: Koskela, Anne1
Organizations: 1Kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201703061959
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2016
Publish Date: 2017-03-06
Description:

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkitaan, miten opettajat kuvasivat ja määrittelivät ongelmallisen oppilaan kasvatusneuvolalle lähettämissään asiantuntijalausunnoissa Oulun seudulla vuosina 1968–1991. Aineiston avulla voidaan tutkia kuvauksia niistä oppilaista, jotka opettaja koki ”ongelmallisena”, mutta joita ei ollut siirretty erityisopetukseen. Analyysi kohdentuu opettajien lausuntojen keskeisiin sisältöihin, puhetapoihin, merkityksenantoihin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin. Artikkeli antaa siten tietoa siitä, miten poikkeavaa oppilasta tuotettiin koulun arjen käytänteissä.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 10
Issue: 4
Pages: 5 - 25
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2016 Anne Koskela ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.