University of Oulu

Kosunen, Riitta 2017. ”En kort tripp till trottoaren, som var full av första maj krääsää” : om kodväxling i en dagbok skriven av en person från en svensk språkö i Finland. In (Sköldberg et al. eds.), Svenskans beskrivning 35 : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016, pp. 121-133. http://hdl.handle.net/2077/52211

”En kort tripp till trottoaren, som var full av första maj krääsää” : om kodväxling i en dagbok skriven av en person från en svensk språkö i Finland

Saved in:
Author: Kosunen, Riitta1
Organizations: 1Nordisk filologi, Uleåborgs universitet
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706167354
Language: Swedish
Published: Lund University Press, 2017
Publish Date: 2017-06-16
Series: Svenskans beskrivning
ISSN: 1102-3619
ISSN-E: 1652-3105
ISSN-L: 1102-3619
ISBN: 978-91-87850-64-6
Volume: 35
Pages: 121 - 133
Host publication: Svenskans beskrivning 35 : förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016
Host publication editor: Sköldberg, Emma
Andréasson, Maia
Adamsson Eryd, Henrietta
Lindahl, Filippa
Lindström, Sven
Prentice, Julia
Sandberg, Malin
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2017 Författarna. Published in this repository with the kind permission of the publisher.