University of Oulu

Taina Kyrönlampi & Hannele Karikoski (2017) Osallisuus esiopetuksessa on vanhemman oikeus. Kasvatus & Aika 11(3) 2017, 96–99

Osallisuus esiopetuksessa on vanhemman oikeus

Saved in:
Author: Kyrönlampi, Taina1; Karikoski, Hannele1
Organizations: 1Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017103150415
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2017
Publish Date: 2017-10-31
Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 11
Issue: 3
Pages: 96 - 99
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017 Taina Kyrönlampi, Hannele Karikoski ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/