University of Oulu

Kurttila-Matero, Eeva; Ikonen, Kaisa; Innanen, Kaisu; Junes, Marianna; Korkeamäki, Riitta- Liisa; Kultalahti, Leena; Rejman, Katarina (2014) Toimintamallin johtaminen pilotoinnin avulla Lukuinto-ohjelmassa. Informaatiotutkimus 33(3).

Toimintamallin johtaminen pilotoinnin avulla Lukuinto-ohjelmassa

Saved in:
Author: Kurttila-Matero, Eeva1; Ikonen, Kaisa; Innanen, Kaisu;
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111450697
Language: Finnish
Published: Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2014
Publish Date: 2017-11-14
Description:

Tiivistelmä

Lukuinto-ohjelmassa (Lukuinto 2014) on pilotoinnin avulla etsitty käytäntöjä, jotka innostavalla tavalla monipuolistavat esi- ja perusopetuksessa lasten ja nuorten lukemisen tapoja. Uudet luku- ja kirjoitustaidot alati muuttuvassa tekstiympäristössä ovat niitä tulevaisuuden taitoja, joihin koulu ja kirjasto voivat yhdessä panostaa. (Korkeamäki 2011, 15; Coiro ym. 2014) Keskeisiä elementtejä kehittämistyössä on ollut koulun ja kirjaston yhteistyö ja kehittämistä tukevan koulutuksen räätälöinti yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutukset ovat toimineet ajattelun uudistajina ja tukena yhteisen tutkimusperustaisen käsitteistön omaksumiselle kirjaston ja koulun kesken.

see all

Series: Informaatiotutkimus
ISSN: 1797-9137
ISSN-E: 1797-9129
ISSN-L: 1797-9137
Volume: 33
Issue: 3
Conference: Informaatiotutkimuksen päivät
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 518 Media and communications
516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2014 Tekijät. Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/