University of Oulu

Tarvainen, Sirpa et al. (2017) Puheen vastaanotto ja ymmärtäminen : suomalainen nykytutkimus. Teoksessa: Yhteinen ymmärrys : havainnoista tulkintaan (toim. Tarvainen S. et al.) Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 49, 2017: 5-10.

Puheen vastaanotto ja ymmärtäminen : suomalainen nykytutkimus

Saved in:
Author: Tarvainen, Sirpa1; Loukusa, Soile2; Hautala, Terhi2;
Organizations: 1Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto
2Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Logopedian tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017121155566
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2017
Publish Date: 2017-12-11
Series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
ISSN: 1458-7580
ISSN-L: 1458-7580
ISBN Print: 978-952-68723-0-8
Issue: 49
Pages: 5 - 10
Host publication: Yhteinen ymmärrys : havainnoinnista tulkintaan
Host publication editor: Tarvainen, Sirpa
Loukusa, Soile
Hautala, Terhi
Saalasti, Satu
Conference: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2017 Tekijät ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.