University of Oulu

Keränen, L. (2017) Kyntöauran rakenteiden kehittäminen mitatun kuormitusaineiston perusteella. Rakenteiden mekaniikka, 50 (4), 405-419. doi:10.23998/rm.64418

Kyntöauran rakenteiden kehittäminen mitatun kuormitusaineiston perusteella

Saved in:
Author: Keränen, Lassi1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017121555866
Language: Finnish
Published: Rakenteiden mekaniikan seura, 2017
Publish Date: 2017-12-15
Description:

Abstract

Tutkimuksessa sovellettiin erilaisia lujuusopin ja standardien mukaisia käytössä olevia väsymismitoitusmenetelmiä hitsi -ja ruuviliitoksilla kokoonpantuun maatalouskoneen suunnitteluun ja lujuuslaskentaan. Tutkimuksessa mitattiin kyntöauran rakenteisiin kohdistuvia kuormituksia venymäliuskamittausten avulla ja analysoitiin rakenteiden käyttäytymistä auran käytön aikana. Mitattujen kuormitusten perusteella arvioitiin alkuperäisen S355‑teräksestä valmistetun kyntöauran rakenneosien kestoikää. Auran runko-osat suunniteltiin uudelleen käyttäen S700-lujuusluokan rakenneputkea ja rakenneosille tehtiin väsymismitoitus mitattujen kuormitusten perusteella. Suunnitellun rakenteen mitoituksessa ja jännitysten laskennassa hyödynnettiin FE-menetelmää. Hitsaamalla liitettäviä osia oli muotoiltava uudelleen sallitun jännitystason saavuttamiseksi. Väsymismitoituksessa käytettiin lujuusopin mukaista yksinkertaistettua S‑N ‑käyrää, väsymiskestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ja lovenmuotolukuja sekä standardien mukaisia väsymisluokkiin perustuvia menetelmiä hitsiliitosten mitoituksessa. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että suurin vaikutus kestoikään on liitoksen geometrialla ja hitsisauman jälkikäsittelyllä. Lisäksi havaittiin, että ehjän materiaalin väsymiskestävyys kasvaa, kun materiaalin murtolujuus kasvaa. Hitsiliitoksella väsymiskestävyys ei kuitenkaan kasva samassa suhteessa perusaineeseen verrattuna. Lujaa terästä käyttämällä rakenteen massa väheni, kun rakenteen kestävyys samalla parani.

see all

Series: Rakenteiden mekaniikka
ISSN: 0783-6104
ISSN-E: 1797-5301
ISSN-L: 0783-6104
Volume: 50
Issue: 4
Pages: 405 - 419
DOI: 10.23998/rm.64418
OADOI: https://oadoi.org/10.23998/rm.64418
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 214 Mechanical engineering
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittaja(t) 2017. Vapaasti saatavilla CC BY-SA 4.0 lisensioitu.
  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/