University of Oulu

Zetterqvist Nelson, K., Junila, M. (2017) Gränsöverskridande socialmedicin : vård av finska sjuka barn i Sverige 1942-1949. Socialmedicinsk tidskrift, 94 (5), 610-618.

Gränsöverskridande socialmedicin : vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949

Saved in:
Author: Zetterqvist Nelson, Karin1; Junila, Marianne2
Organizations: 1Institutionen för tema - tema Barn, Linköpings Universitet
2University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801021024
Language: English
Published: Socialmedicinsk Tidskrift, 2017
Publish Date: 2018-01-02
Description:

Den här artikeln handlar en omfattande satsning på att transportera ca 5000 sjuka finska barn till Sverige för vård och behandling under och efter andra världskriget. Sjuktransporterna pågick ända till slutet av 1940-talet. Det var ett projekt som försiggick parallellt med förflyttningar av ca 70 000 finska barn för tillfälliga placeringar i Sverige under kriget. Sjuktransporterna skiljde sig organisatoriskt i den meningen att statliga aktörer från både Finland och Sverige var involverade. Den svenska staten bidrog med ett substantiellt finansiellt stöd. Vidare spelade finska och svenska barnläkare på framträdande positioner och med inriktning mot socialmedicinskt reformarbete en viktig roll i igångsättning av projektet. Resultatet blev en gränsöver skridande socialmedicinsk satsning som pågick också flera år efter krigsslutet.

see all

The following article concerns a large-scale scheme during WWII set up to transport approximately 5000 sick Finnish children to Sweden for medical care and treatment. The transports took place in parallel with the evacuation and relocation of 70 000 Finnish war children placed mainly in Swedish families but also in institutions. However, the transports of sick children lasted until the late 1940s. They differed from the evacuation and relocation of Finnish war children in the sense that state actors from both Finland and Sweden were involved. The Swedish government put in a substantial financial support for both transports and treatment as well as for the care facilities. Moreover, prominent pediatricians in both countries played an important role in both the initiation and the implementation of the large-schale scheme drawing on social medicine reform work for child and maternal health care.

see all

Series: Socialmedicinsk tidskrift
ISSN: 0037-833X
ISSN-L: 0037-833X
Volume: 94
Issue: 5
Pages: 610 - 618
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
3123 Gynaecology and paediatrics
3142 Public health care science, environmental and occupational health
5142 Social policy
Subjects:
Copyright information: Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket. Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/