University of Oulu

Soini, T., Kinossalo, M., Pietarinen, J., Pyhältö, K. (2017). Osallistamista oppimassa : kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Teoksessa Korhonen, V., Annala, J., Kulju, P. (toim.), Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen (s. 35-58). Tampere: Tampere University Press.

Osallistamista oppimassa : kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa

Saved in:
Author: Soini, Tiina1; Kinossalo, Maiju1; Pietarinen, Janne2;
Organizations: 1Tampereen yliopisto
2Itä-Suomen yliopisto
3Oulun yliopisto
4Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801111234
Language: Finnish
Published: Tampere University Press, 2017
Publish Date: 2018-01-11
Description:

Tiivistelmä

Opetussuunnitelman uudistaminen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti yksi käytetyimpiä koulun ja yhteiskunnan kehittämisen ja muutoksen hallinnan keinoista. Koulun ke­hittämisen tutkimus osoittaa, että erityisen oleellista on se, miten uudistustyötä toteutetaan ja millaista vuorovaikutusta ja yhteistä merkityksen rakentelua tässä prosessissa tapahtuu. Laaja osallisuuden mahdollistaminen on ollut viimeisimmän suomalaisen perusopetuksen petussuunnitelmauudistuksen tavoitteena. Artikkelissa kuvaamme opetussuunnitelman perus­teiden laadintaa ja Opetushallituksen johtavien virkamiehien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita toteutus tuotti peruste­ asiakirjan yhtenäisyydelle ja ymmärrettävyydelle. Teemahaastatteluun osallistui 23 virkamiestä. Virkamiehet kuvasivat työryhmissä käytyjä merkitysneuvotteluja haasteellisiksi, mutta myös uutta luoviksi ja merkityksellisiksi. Vaikuttaa siltä, että osallistava opetussuunnitelmatyö viritti asioiden käsittelyn monitasoisuutta. Vastaajien kokemana tämä sekä tukee että haastaa opetussuunnitelman perusteiden yhtenäisyyttä.

see all

ISBN: 978-952-03-0500-0
Pages: 35 - 58
Host publication: Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017 TUP ja tekijät. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/