University of Oulu

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017). Johdanto : tunturien lapsesta saamelaisten rengiksi. Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin : Mun čuojan : Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä (ss. 13-64). Rovaniemi: Lapland University Press.

Johdanto : tunturien lapsesta saamelaisten rengiksi

Saved in:
Author: Valtonen, Taarna1; Valkeapää, Leena2
Organizations: 1Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto
2Taiteen laitos, Aalto-yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801121317
Language: Finnish
Published: Lapland university press, 2017
Publish Date: 2018-01-12
Description:

Tiivistelmä

Nils-Aslak Valkeapää oli saamelaisen kulttuurin ofelaš, tiennäyttäjä ja tulenkantaja aikana jolloin saamelaisuus oli tuomittu katoavaksi kulttuuriksi ja saamen kieli kuolevaksikieleksi. Ylpeydellä ja taistelutahdolla hän alkoi muuttaa valtakulttuurien ja oman kansansa näkemystä. Yhdessä muiden nuorten saamelaisten kanssa hän sai aikaan käänteen, jota kutsutaan saamelaisten kulttuuriseksi ja kielelliseksi renessanssiksi. Näitä nuoria yhdisti samankaltainen, syvältä saamelaisista perinteistä ammentava tausta, jota he tunnustivat häpeämättä. Myös Nils-Aslak Valkeapäälle saamelaisuus oli luonnollisin olotila: se olemisen tapa, johon hän oli syntynyt ja jossa kasvanut. Tässä laajassa johdantoluvussa luomme katsauksen Áilun tuotantoon eri aikakausina. Kuvailemme aluksi sitä elämänmuotoa, jossa Áilu kasvoi, sillä se eroaa merkittävästi sekä valtakulttuurien että nykyisestä saamelaisesta elämänmuodosta. Tuotannon esittely etenee sekä alakohtaisesti että kronologisesti, ja sitä täydennetään henkilöhistorian pääpiirteillä, sikäli kun ne ovat merkityksellisiä hänen tekemiensä taiteellisten valintojen ymmärtämisessä. Tuotannon esittelyn lomassa kuvaillaan myös tämän kirjan artikkelit ja esitellään niiden kirjoittajat.

see all

ISBN: 978-952-310-954-4
ISBN Print: 978-952-310-955-1
Pages: 13 - 64
Host publication: Minä soin – Mun čuojan : kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä
Host publication editor: Valtonen, Taarna
Valkeapää, Leena
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
6131 Theatre, dance, music, other performing arts
6122 Literature studies
6132 Visual arts and design
611 Philosophy
Subjects:
Funding: Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö
Copyright information: 2017 © Kirjoittajat ja kuvien oikeudenomistajat. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.