University of Oulu

Leinonen J, Mutluay MM, Tjäderhane L (2017) Tehostettu valokovetuksen opetus. Suomen hammaslääkärilehti 10/2017, 22-28.

Tehostettu valokovetuksen opetus

Saved in:
Author: Jukka, Leinonen1; M. Murat, Mutluay2; Leo, Tjäderhane3,4,1,5
Organizations: 1Suun terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto
3Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopisto
4Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki
5Medical Research Center, Oulun yliopistosairaala ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801222178
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2017
Publish Date: 2018-01-22
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Valokovetuksen tavoitteena on saada sidosaineiden ja täytemateriaalien monomeerit polymerisoitumaan. Alhainen polymerisaatioaste johtaa heikkoihin sidosvoimiin ja materiaalien liukoisuuteen. Tieteellisen tapahtuman yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 68 % tutkimukseen osallistuneista suomalaisista hammaslääkäreistä valokovetti täytteitä riittämättömästi (1).

Menetelmät: 44 kolmannen vuoden hammaslääketieteen opiskelijaa suoritti valokovettamisen osaamiskokeen kahdesti: ensin pelkän luentomuotoisen opetuksen jälkeen ja toisen kerran sen jälkeen, kun ensimmäisen kokeen tuloksia oli tarkasteltu MARC®-potilassimulaattorin avulla. MARC®-potilassimulaattori rekisteröi valotehon hetkellisen vaihtelun valokovetuksen aikana.

Tulokset: Kaikki osaamiskokeessa mitatut muuttujat paranivat potilassimulaattorilla tehostetun opetuksen seurauksena: valokovetuksen kokonaisenergia lisääntyi 86 %, valokovetuksen hetkellinen enimmäisteho 26 %, keskimääräinen valoteho 61 % ja valokovetukseen käytetty aika 26 %. Riittämättömästi valokovettavien opiskelijoiden osuus laski tehostetun opetuksen myötä 50 %:sta 7 %:in.

Johtopäätökset: MARC®-potilassimulaattorin avulla tehostettu opetus johtaa merkittävästi parempiin valokovettamisen osaamistuloksiin kuin pelkkä tavanomainen luento-opetus.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 2017
Issue: 10
Pages: 22 - 28
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © 2017 Kirjoittajat ja Suomen hammaslääkäriliitto. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.