University of Oulu

Mertala, P. (2017) Näkökulmia monilukutaitoon : opettajuus ja situationaaliset lukutaidot. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, joulukuu.

Näkökulmia monilukutaitoon : opettajuus ja situationaaliset lukutaidot

Saved in:
Author: Mertala, Pekka1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801302621
Language: Finnish
Published: Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017
Publish Date: 2018-02-06
Description:

Tiivistelmä

Viime vuosina toteutetut opetussuunnitelmauudistukset (Opetushallitus 2014a, 2104b, 2015, 2016) ovat tuoneet kotimaiselle koulutuskentälle koko joukon uusia käsitteitä. Yksi keskeisimmistä, mutta samalla vaikeimmin hahmotettavista käsitteistä on monilukutaito. Tässä artikkelissa pyrin jäsentämään monilukutaitoa tarkastelemalla sitä erityisesti opettajuuden näkökulmasta. Artikkelin aluksi vertaan suomalaista monilukutaitokäsitettä kansainvälisiin määritelmiin. Sen jälkeen tarkennan näkökulman situationaalisiin lukutaitoihin (situated literacy) ja käsittelen lukutaitojen suhdetta laajempiin kasvatuksellisiin päämääriin.

see all

Series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta
ISSN: 1799-0181
ISSN-L: 1799-0181
Issue: joulukuu
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 516 Educational sciences
518 Media and communications
6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © Kieliverkosto ja kirjoittajat. Julkaistu tässä arkistossa kustantajan luvalla.