University of Oulu

Nissilä, Hanna-Leena (2017) Ylirajaiset merkit : Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia. Teoksessa Ojajärvi, Jussi ja Työlahti, Nina (toim.) Maamme romaani : esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 121, 275-289. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7306-3.

Ylirajaiset merkit : Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia

Saved in:
Author: Nissilä, Hanna-Leena1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802012832
Language: Finnish
Published: Jyväskylän yliopisto, 2017
Publish Date: 2018-02-09
Series: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
ISSN: 1457-6899
ISSN-L: 1457-6899
ISBN: 978-951-39-7306-3
ISBN Print: 978-951-39-7260-8
Issue: 121
Pages: 275 - 289
Host publication: Maamme romaani : esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä
Host publication editor: Ojajärvi, Jussi
Työlahti, Nina
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: Copyright © tekijät ja Nykykulttuurin tutkimuskeskus