University of Oulu

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017). Esipuhe : Soita minua! Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin : Mun čuojan : Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä (ss. 9-10). Rovaniemi: Lapland University Press.

Esipuhe : soita minua!

Saved in:
Author: Valtonen, Taarna1; Valkeapää, Leena2
Organizations: 1Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto
2Taiteen laitos, Aalto-yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802083222
Language: Finnish
Published: Lapland university press, 2017
Publish Date: 2018-02-08
ISBN: 978-952-310-954-4
ISBN Print: 978-952-310-955-1
Pages: 9 - 10
Host publication: Minä soin – Mun čuojan : kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä
Host publication editor: Valtonen, Taarna
Valkeapää, Leena
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 6122 Literature studies
615 History and archaeology
6131 Theatre, dance, music, other performing arts
6132 Visual arts and design
6121 Languages
Subjects:
Funding: Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö
Copyright information: 2017 © Kirjoittajat. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.