University of Oulu

Mertala, Pekka (2017) Yksisarvinen sateenkaaripuistossa : huomioita digitaalisista peleistä varhaisvuosien mediakasvatuksessa. Teoksessa: Heta Mulari (Toim.) Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, vol 103. Solmukohtia : Näkökulmia lasten mediakulttuureiden tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen (ss. 103-110). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Yksisarvinen sateenkaaripuistossa : huomioita digitaalisista peleistä varhaisvuosien mediakasvatuksessa

Saved in:
Author: Mertala, Pekka1
Organizations: 1Oulun Yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802123337
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 2016
Publish Date: 2018-02-12
Series: Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9227
ISSN-E: 1799-9227
ISSN-L: 1799-9227
ISBN: 978-952-7175-15-6
ISBN Print: 978-952-7175-14-9
Volume: 103
Pages: 103 - 110
Host publication: Solmukohtia : näkökulmia lasten mediakulttuureiden tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen
Host publication editor: Mulari, Heta
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: © Nuorisotutkimusseura ja Pekka Mertala. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.