University of Oulu

Kärmeniemi, M. (2017) Kaupunkirakenne voi kannustaa liikkumaan. Liikunta ja tiede, 54(6), 13-16.

Kaupunkirakenne voi kannustaa liikkumaan

Saved in:
Author: Kärmeniemi, Mikko1,2
Organizations: 1Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Liikuntaklinikka, ODL
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802273621
Language: Finnish
Published: Liikuntatieteellinen seura, 2017
Publish Date: 2018-02-26
Description:

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelu ohjaa osaltaan liikkumisvalintoja. Monipuoliset asuinympäristöt, joissa asuminen, työpaikat, palvelut ja erilaiset vapaa-ajan kohteet ovat lähellä toisiaan, kannustavat valitsemaan aktiivisen liikkumismuodon.

Väestötasolla fyysisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää myös rakennettuun ympäristöön liittyvien tekijöiden huomioimista.

Ihmisten elämänlaatua parantava ja vetovoimainen kaupunkiympäristö luodaan panostamalla aktiivisia liikennemuotoja — kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä — tukeviin olosuhteisiin.

see all

Series: Liikunta & tiede
ISSN: 0358-7010
ISSN-L: 0358-7010
Volume: 54
Issue: 6
Pages: 13 - 16
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittaja & Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017. Julkaistu tässä arkistossa kustantajan luvalla.