University of Oulu

Eskola, Leena; Taipale-Erävala, Kyllikki (2017) Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden merkityksellisyys ja toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa Turpeinen, Juha-Matti (toim.) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa: Artikkelikirja. Oulun yliopisto. ss. 275-285

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden merkityksellisyys ja toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa

Saved in:
Author: Eskola, Leena1; Taipale-Erävala, Kyllikki1
Organizations: 1Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201803266151
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2017
Publish Date: 2018-03-26
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa käsitys yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden merkityksellisyydestä ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittamisessa ja tavoitteiden toteutumisesta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Tarkastelun kohteena ovat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä oppimisympäristöjä ja -menetelmiä vahvistavat toimenpiteet. Tulosten pohjalta esitetään toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-1789-5
ISBN Print: 978-952-62-1789-5
Issue: 6
Pages: 275 - 285
Host publication: Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa, Artikkelikirja
Host publication editor: Turpeinen, Juha-Matti
Conference: Yrittäjyyskasvatuspäivät
Type of Publication: D3 Professional conference proceedings
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017. Tekijät ja Oulun yliopisto. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.