University of Oulu

Taipale-Erävala, Kyllikki; Eskola, Leena (2017) Yrittäjyysopetuksen tuloksellisuus : case Kymenlaakso. Teoksessa Turpeinen, Juha-Matti (toim.) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa: Artikkelikirja. Oulun yliopisto. ss. 225-229

Yrittäjyysopetuksen tuloksellisuus : case Kymenlaakso

Saved in:
Author: Taipale-Erävala, Kyllikki1; Eskola, Leena1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201803266152
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2017
Publish Date: 2018-03-26
Description:

Tiivistelmä

Tuleva monitapaustutkimus selvittää Kymenlaakson alueella toteutetun yrittäjyysopetuksen opetuksellisesta ja taloudellista tuloksellisuutta. Opetuksellinen tuloksellisuus tutkitaan kartoittamalla start-up/pienyrittäjinä toimivien henkilöiden yrittäjyystiedot ja -taidot sekä oppilaitoksissa eri asteilla opiskelevien oppilaiden ja koululaisten valmiudet yrittäjyyteen. Taloudellinen tuloksellisuus selvitetään tutkimalla yrittäjyysopetukseen kohdennetut varat.

Tulosten pohjalta esitetään kehittämisehdotuksia käytänteistä, joilla yrittäjyyden opetusta voidaan kehittää ja siten edistää yrittäjyyttä. Tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen kiinnitetään myös erityistä huomiota.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-1789-5
Issue: 6
Pages: 225 - 230
Host publication: Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa, Artikkelikirja
Host publication editor: Turpeinen, Juha-Matti
Conference: Yrittäjyyskasvatuspäivät
Type of Publication: D3 Professional conference proceedings
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © 2017. Tekijät ja Oulun yliopisto. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.