University of Oulu

Jääskeläinen, Erika; Isohanni, Matti; Seppälä, Jussi; Seppälä, Annika; Miettunen, Jouko; Koponen, Hannu. Hoitoresistentin skitsofrenian hoitomahdollisuudet. Duodecim 2018;134(7):687-95. http://duodecimlehti.fi/lehti/2018/7/duo14265

Hoitoresistentin skitsofrenian hoitomahdollisuudet

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Erika1,2,3; Isohanni, Matti1; Seppälä, Jussi1,4;
Organizations: 1Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Psykiatrian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala
3MRC Oulu ‑tutkimusyksikkö, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
4Carea, Psykiatriset palvelut, Kotka
5Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, psykiatrian toimiala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018050319340
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2018
Publish Date: 2018-05-03
Description:

Tiivistelmä

Hoitoresistentin skitsofrenian hoidosta tiedetään vähän verrattuna skitsofreniaan yleensä. Lääkehoitoon painottuvien tutkimusten mukaan erityisesti klotsapiinista sekä joistakin uusista psykoosilääkkeistä, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta ja sähköhoidosta on näyttöä hoitoresistentin skitsofrenian hoidossa. Oleellista on riittävä hoito, jossa hyödynnetään yksilöllisesti valittua lääkehoitoa, psykoedukaatiota, psykososiaalisia hoitomuotoja sekä seurataan potilaan vointia systemaattisesti. Myös tarpeettoman monilääkehoidon välttäminen kuuluu hyvään hoitoon. Hoitoresistenssi tulisi havaita mahdollisimman varhain. Aktiivinen, yksilöllinen hoito jo ensipsykoosista lähtien on tärkeää, koska sillä voitaneen jopa ehkäistä hoitoresistenssin kehittyminen. Vaikeaoireiset skitsofreniapotilaat ovat suuri hoidollinen haaste. Hoitavan lääkärin tulisi etsiä potilaalle parhaiten toimiva vaihtoehto myös lääkehoidon osalta. Vaikka kaikki potilaat eivät toivu, suurta osaa hyvä hoitokokonaisuus auttaa merkittävästi.

see all

Abstract

Therapeutic options for treatment-resistant schizophrenia

Compared with schizophrenia in general, research on treatments of treatment-resistant schizophrenia (TRS) has been minimal. Evidence is available especially for clozapine and some other second generation antipsychotics, and for cognitive behavioral therapy and electroconvulsive therapy. Adequate treatment of TRS is crucial, including individually tailored drug treatment, psychoeducation, psychosocial treatments, and systematic follow-up of the patient. Early detection of treatment resistance is important. Active treatment already after the first psychotic episode is crucial, because it may even prevent treatment resistance. TRS patients are a great challenge in clinical practice. Attending doctors should have the persistence to find the most effective medication for the patient. Despite the fact that not all patients achieve recovery, many individuals can be significantly helped by good treatment.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 134
Issue: 7
Pages: 687 - 695
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3112 Neurosciences
Subjects:
Funding: Haluamme kiittää [...] Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa rahoituksesta (rahoitussopimus nro 643552).
EU Grant Number: (643552) m-RESIST - Mobile Therapeutic Attention for Patients with Treatment Resistant Schizophrenia
Copyright information: © 2018 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Julkaistu tässä arkistossa seuran luvalla.