University of Oulu

Tammi, T., Hohti, R. (2017) Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia: urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa. Kasvatus & aika, 11 (1), 69-83.

Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia : urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa

Saved in:
Author: Tammi, Tuure1; Hohti, Riikka2
Organizations: 1Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
2Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082233919
Language: English
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2017
Publish Date: 2018-08-22
Description:

Abstract

Osallistuminen lukeutuu lapsuudentutkimuksen isoihin aiheisiin. Osallistumisella saatetaan kuitenkin tarkoittaa monia eri asioita, kuten yksilön kyvykkyyttä tai yhteisön käytänteiden muotoutumista. Se voi olla sekä emansipatorinen prosessi että itsehallinnan tuottamisen strategia. Analysoimme artikkelissamme kahta alakouluun sijoittuvaa empiiristä tapausta ja pohdimme, mitä osallistuminen voisi tarkoittaa, kun otamme huomioon posthumanistisen ontologian suhteisuuden ja verkottuneisuuden. Lopuksi avaamme kaksi näkökulmaa osallistumiseen: urittuva ja emergentti osallistuminen.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Issue: 1
Pages: 69 - 83
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: Kasvatus & Aika noudattaa Open Access -periaatetta, jonka mukaan lehti on avoimesti saatavilla ilman tilausmaksuja. Kirjoittajilta ei myöskään peritä maksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella. Kasvatus & Ajan julkaisufoorumiluokitus on 1 (ks. http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi). Lehti löytyy kansainvälisestä Open Access -lehtien hakemistosta (http://www.doaj.org). Julkaistu tässä arkistossa kustantajan luvalla.