University of Oulu

Mäkinen, M., Rantala, O., & Tervo-Kankare, K. (2018). Väylänvarrella – Tieteidenvälisen dialogin soveltamisesta luontomatkailukohteiden suunnitteluun. Matkailututkimus, 14(1), 26-41. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/73027

Väylänvarrella : tieteidenvälisen dialogin soveltamisesta luontomatkailukohteiden suunnitteluun

Saved in:
Author: Mäkinen, Miia1; Rantala, Outi2; Tervo-Kankare, Kaarina3
Organizations: 1Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö
2Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)
3Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö, matkailumaantiede
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082333943
Language: English
Published: Suomen matkailututkimuksen seura, 2018
Publish Date: 2018-08-23
Description:

Abstract

In this article, we describe and examine the process and outcomes of collaborative and multidisciplinary dialogue and field course project, the aim of which was to study, develop, and test multidisciplinary dialogue as a design method for nature-based tourism. We aim to increase collaboration between architecture and tourism, and thus, develop more interactive planning methods that enable us to sensitize ourselves to the relationship between human and nature. In so doing, we work towards creating a supportive environment for a design method that enhances human-nature interaction. We want to provide a basis for developing tourism concepts that focus on experiencing localities and the natural environment, and are driven by them, rather than just the needs of the tourism industry. The concept of dwelling, as interpreted by Norberg-Schulz, plays a central role in this article. It guides our examination of the process and the stages required for creating an experience-based understanding of the possibilities offered by the surrounding nature. According to our findings, time is one of the most important aspects in enabling dwelling and interaction in this kind of planning process. Our concluding remarks are that dwelling, stopping, experiencing and active interaction with diverse actors (not just human actors!) can yield more polyphonic planning processes, even though they cannot dissolve all the challenges identified in participatory planning.

see all

Series: Matkailututkimus
ISSN: 2490-2039
ISSN-E: 2490-2039
ISSN-L: 2490-2039
Volume: 14
Issue: 1
Pages: 26 - 41
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 519 Social and economic geography
211 Architecture
Subjects:
Funding: Kenttäkurssin toteutukseen on saatu Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Higher Education ‑rahoitusta.
Copyright information: Tekijänoikeus on kirjoittajalla siten, että kirjoituksen alkuperäinen julkaisuoikeus on Matkailututkimus-lehdellä. Julkaistua kirjoitusta voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kun lähteenä mainitaan tekijä(t), otsikko, alkuperäisen julkaisun nimi ja muut viitetiedot (vuosiluku, volyyminumero, lehden numero, sivunumerot ja URL-osoite journal.fi-palvelussa). Jokaisesta lehdessä julkaistavasta kirjoituksista tehdään kustannussopimus. Kirjoittaja ei saa julkaista hyväksyttyä kirjoitusta ennen kuin se on julkaistu Matkailututkimus-lehdessä journal.fi-palvelussa. Julkaisemisen jälkeen kirjoittajalla on oikeus rinnakkaistallentaa kirjoituksen PDF-versio yliopistonsa tai muun organisaationsa julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon tai julkaista se osana artikkeliväitöskirjaa. Kaikissa rinnakkaistallennuksissa tulee mainita Matkailututkimus-lehden alkuperäiset viitetiedot.