University of Oulu

Keränen, T. (2018) Suomalaisten energiatiedon lukutaito: Tutkimuksen toteutuksen kuvaus. Informaatiotutkimus, 37 (3), 55-57. doi:10.23978/inf.76077

Suomalaisten energiatiedon lukutaito : tutkimuksen toteutuksen kuvaus

Saved in:
Author: Keränen, Teija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018121150452
Language: Finnish
Published: Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2018
Publish Date: 2018-12-11
Description:

Tiivistelmä

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä on haaste suomalaisille. Se edellyttää energiatiedon hyödyntämistä, jotta uusiutuvien energiamuotojen tarjontaa ja käyttöä voidaan lisätä. Energiatietoa ei kuitenkaan ole helppoa ymmärtää. Energiajärjestelmä on kompleksinen ja energiaterminologia vaikeaselkoista. Lisäksi kyseessä on poliittisesti kriittinen aihepiiri. Tutkimukseni lisää ymmärrystä ihmisten energiatiedon lukutaidosta. Esitän käsitteelle uuden määritelmän ja tähän perustuvan seulontavälineen. Sen avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää energia-asioista viestittäessä sekä ihmisten kouluttamisessa energiaan liittyvissä arjen valinnoissa. Informaatiolukutaidon tutkimus arkielämän konteksissa on toistaiseksi ollut vähäistä (Martzoukou & Sayyad Abdi, 2017) eikä arkielämän energiatiedon lukutaitoa ole aikaisemmin tutkittu. Amerikkalaisen kirjastoseuran (American Library Association, ALA) informaatiolukutaidon määritelmä vuodelta 1989 on kyseenalaistettu ja laajempia määritelmiä esitetty. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää ihmisten arkielämän energiatiedon lukutaitoa eli energiatietoon liittyviä taitoja ja ymmärrystä sekä energiatiedon soveltamista arjen valinnoissa. Tutkimusasetelma on vertaileva. Kyselytutkimuksessa verrataan ilmastotyön edelläkävijäkunta Iin asukkaiden ja muiden suomalaisten energiatiedon lukutaitoa.

see all

Series: Informaatiotutkimus
ISSN: 1797-9137
ISSN-E: 1797-9129
ISSN-L: 1797-9137
Volume: 37
Issue: 3
Pages: 55 - 57
DOI: https://doi.org/10.23978/inf.76077
OADOI: https://oadoi.org/https://doi.org/10.23978/inf.76077
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: Copyright (c) 2018 Teija Keränen. Artikkeli on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/