University of Oulu

Rasmusson L, Kjeller G, Nannmark U, Schaefer C, Miettinen S, Sándor GK. Autogena stamceller för benrekonstruktion av defekter i käkarna- en fallpresenration. (Autogenous stemcells for bone defect reconstruction of jaw defects- a case presentation). Tandläkartidningen (Swedish Dental Journal) 2018 11:64-68.

Autogena stamceller för benrekonstruktion av defekter i käkarna- en fallpresenration

Saved in:
Author: Rasmusson, Lars1; Kjeller, Göran1; Nannmark, Ulf1;
Organizations: 1Avd för oral och maxillofacial kirurgi, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
2inst för biomedicinsk teknologi, Tammerfors universitet, Finland
3avd för oral och maxillofacial kirurgi, Uleåborgs universitet, Finland
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018121350721
Language: Swedish
Published: Sveriges tandläkarförbund, 2018
Publish Date: 2018-12-13
Description:

Abstract

Denna fallbeskrivning visar två patienter med större defekter i mandibeln vilka initialt fick ben transplanterade, men där transplantaten inte läkte in. Patienterna erbjöds att pröva en kombination av autogena stamceller och ß-trikalciumfosfat. Efter cirka ett år fick patienterna titanimplantat i de rekonstruerade områdena, och resultatet var gott vid uppföljningen efter tre månader.

see all

Series: Tandläkartidningen
ISSN: 0039-6982
ISSN-L: 0039-6982
Volume: 11
Pages: 64 - 68
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © 2018 The Authors and Tandläkartidningen. Published in this repository with the kind permission of the publisher.