University of Oulu

Kuure, L., Riekki, M., & Tumelius, R. (2018). Nexus analysis in the study of the changing field of language learning, language pedagogy and language teacher education. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 71-92. https://doi.org/10.30660/afinla.69208

Nexus analysis in the study of the changing field of language learning, language pedagogy and language teacher education

Saved in:
Author: Kuure, Leena1; Riekki, Maritta1; Tumelius, Riikka1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018122151476
Language: English
Published: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 2018
Publish Date: 2018-12-21
Description:

Abstract

Nexus analysis is becoming increasingly employed in a variety of research fields. It is seen to be particularly suited to exploring complex and changing phenomena. It entails a mediated discourse perspective to social action and interaction. In discourse studies, this involves switching the perspective from language to social semiotic meaning making in its full spectrum not only here and now but at the same time reaching across more distant spatial and temporal orientations. As the tradition of nexus analysis is still young there are no established interpretations of how to conduct research with an interest in such complexities in flux. This paper presents a review of studies in which nexus analysis or mediated discourse analysis has been applied in research related to language pedagogy and language teacher education. The review shows how research in the field is in emergence and the interpretations concerning the theoretical-methodological underpinnings vary to some extent.

see all

Series: AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
ISSN: 1798-7822
ISSN-E: 1798-7822
ISSN-L: 1798-7822
Volume: 11
Pages: 71 - 92
DOI: 10.30660/afinla.69208
OADOI: https://oadoi.org/10.30660/afinla.69208
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on tällä lehdellä (AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia). Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä(t), artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-e:ssä julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa sähköiseen julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Akademia.edu, LinkedIn) siten, että linkki alkuperäiseen julkaisuun on näkyvissä. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai –lisensiaatintyötä. Artikkelista tallennetaan taittovaihetta edeltävä versio (final draft post-refereeing), ts. ei sitä, joka ilmestyy vuosikirjassa. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Ilmestymisen jälkeen tekijä voi halutessaan luoda kotisivultaan linkin AFinLAn OJS-verkkosivustolla julkaistuun kirjoitukseensa.
  https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/