University of Oulu

Löfström, E. & Pyhältö, K. (2018). Tutkimusetiikkaa opitaan väitöskirjaohjauksessa. Teoksessa Vastuullinen tiede : tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Tutkimusetiikkaa opitaan väitöskirjaohjauksessa

Saved in:
Author: Löfström, Erika1; Pyhältö, Kirsi2,1
Organizations: 1Helsingin yliopisto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018122851655
Language: Finnish
Published: Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, 2018
Publish Date: 2018-12-28
Description:

Tiivistelmä

Nuorelle tutkijalle väitöskirjan ohjaussuhde muodostaa keskeisen tutkimuseettisiin toimintatapoihin sosiaalistumisen ympäristön.

Väitöskirjatutkimuksen tekeminen on tohtorinkoulutuksen ja tutkijaksi kasvamisen ydintä. Väitöskirjatutkimustaan tekemällä tohtorikoulutettava ottaa haltuun tutkimuksenteon vaiheet ja menetelmät sekä omaksuu tiedeyhteisön periaatteet ja käytännöt. Monet periaatteet ja toimintatavat ovat tiedeyhteisön yhteisesti sopimia. Tutkimusetiikkaan liittyvät yleiset periaatteet, kuten yhtäältä rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus ja muiden tutkijoiden työn asiallinen huomioiminen (engl. research integrity) ja toisaalta tutkittavien kunnioittaminen, hyvän edistäminen ja haitan välttäminen (engl. research ethics) ovat luonteeltaan yleisiä, kaikkea tutkimusta koskevia tieteenalasta tai tutkimusorganisaatiosta riippumatta.

Tutkimuksentekoon liittyy myös monia tieteenalakohtaisesti ja paikallisesti muodostuneita käytäntöjä ja hiljaista tietoa, jotka ohjaavat sitä, millaisessa muodossa tutkimuseettiset periaatteet toteutuvat ja miten niitä kunnioitetaan jokapäiväisessä tutkimustoiminnassa ja siihen liittyvässä vuorovaikutuksessa. Ohjaussuhde on keskeinen näiden käytäntöjen mallintamisen ja oppimisen foorumi.

see all

Host publication: Vastuullinen tiede : tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/