University of Oulu

Palkki, R. (2018). Matematiikan opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä vertailumenetelmästä. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.327

Matematiikan opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä vertailumenetelmästä

Saved in:
Author: Palkki, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901091776
Language: Finnish
Published: LUMA Centre Finland, 2018
Publish Date: 2019-01-09
Description:

Tiivistelmä

Matematiikan opetuksessa voidaan käyttää niin sanottua vertailumenetelmää, jossa oppilaat tuottavat yhteen tehtävään useamman eri ratkaisutavan tai ne näytetään heille. Tämän jälkeen ratkaisutavoista keskustellaan vertaillen. Tavoitteena on lisätä oppilaiden matemaattista joustavuutta. Tässä fenomenografisessa tutkimuksessa selvitetään, millaisia käsityksiä 25 suomalaisella matematiikan opettajalla ja opettajaopiskelijalla on vertailumenetelmästä heidän tutustuttuaan siihen ensimmäistä kertaa. Osallistujat toivat esiin erilaisia hyötyjä: oppilaat voisivat oppia useita tapoja nähdä asioita, löytää itselleen sopivan ratkaisumenetelmän, opettajasta tulisikin valmentaja ja keskustelu lisääntyisi. Tutkimukseen osallistuneet olivat huolissaan, että oppilaita ei välttämättä kiinnosta useiden ratkaisutapojen käyttö, heillä ei ole valmiuksia siihen tai menetelmä vaatisi opettajalta liikaa.

see all

Abstract

In mathematics teaching, the comparison method means that students produce or are shown multiple methods for the same problem. Following that, the methods are compared in discussion. The goal is to develop the students’ mathematical flexibility. In this study, phenomenography was used to discover the conceptions of 25 Finnish mathematics teachers and teacher students after they were familiarized with the comparison method for the first time. Participants brought up a wide variety of benefits of using the comparison method: students could learn to see things from different perspectives, they could discover the method that is most suitable for them, and the teacher would become more like a coach; discussion would also increase. Participants worried that students may not be interested in using multiple solving methods, students may not possess the skills necessary for it, or the method could be too demanding on the teacher.

see all

Series: LUMAT. International journal on math, science and technology education
ISSN: 2323-7112
ISSN-E: 2323-7112
ISSN-L: 2323-7112
Volume: 6
Issue: 1
DOI: 10.31129/LUMAT.6.1.327
OADOI: https://oadoi.org/10.31129/LUMAT.6.1.327
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: LUMAT is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/