University of Oulu

Sten, H.; Hyysalo, J.; Leppänen, T.; Systä, K. (2018) 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN. Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. s. 22. https://www.cityiot.fi/hankkeesta/

6Aika : Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN

Saved in:
Author: Sten, H.; Hyysalo, J.; Leppänen, T.;
Format: report
Version: draft
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901293353
Language: Finnish
Published: Euroopan Unioni : Euroopan aluekehitysrahasto, 2018
Publish Date: 2019-01-29
Description:

Tiivistelmä

Määrittely perustuu Oulussa pidettyyn työpajaan, Webpropol kyselyyn sekä Tampereen SmartCity projektin vaatimuksiin. Documentissa esitellyt vaatimukset painottuvat dataalustaan ja datan keräämiseen sillä nämä ovat CityIoT-projektin ytimessä. Muut IoT järjestelmiin liittyvät vaatimukset on rajattu tämän dokumentin ulkopuolelle.

Projektisuunnitelman mukaisesti tätä dokumenttia päivitetään säännöllisesti projektin aikana. Projektin löydökset, kokemukset ja sidosryhmien palaute tulee vaikuttamaan dokumentin sisältöön.

Kommentit tähän dokumenttiin ovat tervetulleita ja pyydetään lähettämään osoitteeseen harri.sten@tut.fi.

see all

Pages: 1 - 22
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © 2018 Tekijät.