University of Oulu

Hagner, Marleena; Hallikainen, Ville; Huhta, Esa; Juhanoja, Sirkka; Nivala, Vesa; Peltola, Rainer; Salo, Tapio; Tiilikkala, Kari; Tuhkanen, Eeva-Maria; Tuulentie, Seija; Tyrväinen, Liisa; Uusitalo, Marja; Vanhanen, Henri; Kantola, Sini; Kaunismaa, Katja (2018) Voimametsät kesä- ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä : voimametsistä viherkattoihin -hankkeessa testattuja malleja luontoalueiden ja ekosysteemipalvelujen tuotteistamiseen. Marja Uusitalo (toim.) Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-645-2

Voimametsät kesä- ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä : voimametsistä viherkattoihin -hankkeessa testattuja malleja luontoalueiden ja ekosysteemipalvelujen tuotteistamiseen

Saved in:
Author: Hagner, Marleena1; Hallikainen, Ville1; Huhta, Esa1;
Organizations: 1Luonnonvarakeskus
2Oulun yliopisto
3Kittilän elinkeinoyhtiö Kideve
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902064156
Language: Finnish
Published: Luonnonvarakeskus, 2018
Publish Date: 2019-02-06
Description:

Tiivistelmä

Levin alueen kesämatkailun kehittämistä on tuettu Voimametsistä viherkattoihin -hankkeessa toteutettujen pilottien avulla. Hanke on toiminut sytykkeenä myös Levin hyvinvointimatkailun kehittämiselle. Pilotit on suunniteltu ja toteutettu yhdessä matkailuyrittäjien ja -alan kehittäjien kanssa. Paikalliset yritykset tarjosivat ennakkoluulottomasti alustoja kokeiluille, esimerkkeinä Hullu Poro Oy:n Tonttulan Elämyskylä ja Levi Ski Resortin laskettelurinteet.

Pilottien aiheissa on otettu huomioon kansainvälisten matkailijoiden kiinnostus paikallisiin luonnonkäyttötapoihin kuten metsäsienien, -marjojen ja villiyrttien keruuseen. Matkailijoiden tietoisuus matkailun ympäristövaikutuksista, esimerkiksi huoli matkan jättämästä hiilijalanjäljestä, vaikutti myös kokeiluihin.

Suunnitelmissa on hyödynnetty maisematutkimuksen ja ympäristöpsykologian menetelmiä matkailijoita miellyttävien ja heidän hyvinvointiaan tukevien ympäristöjen tunnistamisessa. Sen tuloksena on Levin voimametsien verkosto. Se toimii esimerkkinä siitä, miten kunta voi edistää kesä- ja hyvinvointimatkailua matkailukeskuksen maankäytössä ja reittisuunnittelussa.

Maaperätutkimuksen keräämää tietoa biohiilen ominaisuuksista hiilen ja ravinteiden sitojana on hyödynnetty neljässä viherrakentamisen pilotissa. Levin eturinteen kukkakedossa, Tonttulan Tietäjäntalon viherkatossa, Tonttulan villiyrttitarhassa sekä Levin Gondoli- ja Etelärinteen tehostetun pölytyksen kokeissa käytettiin biohiiltä.

Luonnontuotealan tutkimustietoa on viety käytäntöön Tonttulan metsäpolun sieniviljelmillä ja puolukkapellolla. Metsäpolun varrella esitellään myös luonnonkasvien käyttöä luonnonmukaisessa viherrakentamisessa. Hankkeessa on myös testattu palvelumuotoilun prosessia, joissa yritykset ovat kehittäneet tuotteita kesä- ja hyvinvointimatkailuun.

Voimametsät palvelevat kesä- ja hyvinvointimatkailun tuotteistamista ja niitä voi kehittää maisemanhoidon ja ekologisen ja resurssiviisaan viherrakentamisen keinoin.

see all

Series: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
ISSN: 2342-7647
ISSN-E: 2342-7639
ISSN-L: 2342-7647
ISBN: 978- 952 -326 -645-2
ISBN Print: 978- 952 -326 -644-5
Issue: 53/2018
Host publication editor: Uusitalo, Marja
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 119 Other natural sciences
Subjects:
Copyright information: © 2018 Luonnonvarakeskus.