University of Oulu

Mertala, Pekka; Salomaa, Saara (2019) Tietoista pelikasvatusta. Teoksessa: Tossavainen, Tommi ym. (toim.) Pelikasvattajan käsikirja 2. Pelikasvattajien verkosto. ss.15-29. http://www.pelikasvatus.fi/pelikasvattajankasikirja2.pdf

Tietoista pelikasvatusta

Saved in:
Author: Mertala, Pekka1; Salomaa, Saara2,3
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI
3Tampereen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902185277
Language: Finnish
Published: Pelikasvattajien verkosto, 2019
Publish Date: 2019-02-18
ISBN: 978-952-68887-6-7
ISBN Print: 978-952-68887-5-0
Pages: 15 - 29
Host publication: Pelikasvattajan käsikirja 2
Host publication editor: Tossavainen, Tommi
Harvola, Aino
Sohn, Ville
Marjomaa, Heikki
Meriläinen, Mikko
Tuominen, Pasi
Korhonen, Helmi
Göös, Pia
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 516 Educational sciences
518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: © 2019 Tekijät. Kirjan tekstit on julkaistu CC BY 4.0 lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/