University of Oulu

Viljamaa, Elina; Juutinen, Jaana; Estola, Eila; Puroila, Anna-Maija (2018) Puhuvaksi puhuvien pariin : kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä. Teoksessa: Gränö, Päivi; Hiltunen, Mirja; Jokela, Timo (toim.) Suhteessa maailmaan : ympäristöt oppimisen avaajina. (s. 251-268), Lapland University Press. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201902041020

Puhuvaksi puhuvien pariin : kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä

Saved in:
Author: Viljamaa, Elina1; Juutinen, Jaana1; Estola, Eila1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902215891
Language: Finnish
Published: Lapland University Press, 2018
Publish Date: 2019-02-21
ISBN: 978-952-310-934-6
ISBN Print: 978-952-310-935-3
Pages: 251 - 268
Host publication: Suhteessa maailmaan : ympäristöt oppimisen avaajina
Host publication editor: Gränö, Päivi
Hiltunen, Mirja
Jokela, Timo
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: 2018 © Kirjoittajat ja kuvien oikeuksien omistajat. Julkaistu tässä arkistossa kustantan luvalla.