University of Oulu

Hokkanen, Markku (2017) Muuttuva afrikkalainen parantaminen ja siirtomaavalta : kohtaamiset, vuorovaikutukset ja kamppailut eteläisessä Afrikassa. Teoksessa: Hokkanen, Markku; Kananoja, Kalle (toim.) Kiistellyt tiet terveyteen : Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. (Helsinki: SKS, Historiallisia tutkimuksia 273, 2017), 224–261.

Muuttuva afrikkalainen parantaminen ja siirtomaavalta : kohtaamiset, vuorovaikutukset ja kamppailut eteläisessä Afrikassa

Saved in:
Author: Hokkanen, Markku
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011816
Language: Finnish
Published: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017
Publish Date: 2019-04-10
Description:

Tiivistelmä

Tässä luvussa käsitellään afrikkalaisen parantamisen ja siirtomaavallan suhteita eteläisessä Afrikassa osana laajempaa parantamisen ja kolonialismin historiaa. Teemoina ovat kamppailut vallasta, määrittelyistä ja käytänteistä, afrikkalaisen parannuskulttuurin monimuotoisuus, joustavuus ja hybridisaatio kolonialistisissa konteksteissa, ja lääkinnän, uskonnon sekä magian ongelmallinen rajanveto oikeudessa, kirkoissa ja kolonialistisessa tiedontuotannossa. Maantieteellisesti luku keskittyy erityisesti britti-imperiumiin kuuluneille alueille (Etelä-Afrikasta Sambiaan ja Malawiin). Portugalin imperiumiin kuuluneet Mosambik ja Angola jäävät käsittelyssä vähemmälle. Todettakoon kuitenkin, että varhaisimmat kohtaamiset afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä, samoin kuin ensimmäiset parannukselliset vuorovaikutustilanteet eteläisessä Afrikassa, tapahtuivat juuri Angolan ja Mosambikin rannikoilla, jonne portugalilaiset perustivat pieniä tukikohtia 1500-luvulta alkaen. Monet portugalilaiset hakeutuivat näiden tukikohtien ympäristössä afrikkalaisten parantajien hoidettaviksi.

see all

Series: Historiallisia tutkimuksia
ISSN: 0073-2559
ISSN-L: 0073-2559
ISBN: 978-952-222-879-6
ISBN Print: 978-952-222-840-6
Issue: 273
Pages: 224 - 261
DOI: 10.21435/ht.273
OADOI: https://oadoi.org/10.21435/ht.273
Host publication: Kiistellyt tiet terveyteen : parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa
Host publication editor: Hokkanen, Markku
Kananoja, Kalle
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
616 Other humanities
520 Other social sciences
Subjects:
Funding: Teoksen valmistumisen mahdollistivat Suomen Akatemian (projektinrot 267280 ja 121514), Oskar Öflundin säätiön, sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistojen historiayksikköjen tuki.
Copyright information: © 2017 Markku Hokkanen, Kalle Kananoja ja SKS. Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0 International.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/