University of Oulu

Aromaa, Johanna & Tiili, Miia-Leena (2018) Empatia ja ruumiillinen tieto etnografisessa tutkimuksessa. Teoksessa: Hämeenaho, Pilvi; Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.) Ethnos-toimite: 17. Moniulotteinen etnografia (ss. 258-283). 2. painos..Ethnos ry : Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-68509-3-1

Empatia ja ruumiillinen tieto etnografisessa tutkimuksessa

Saved in:
Author: Aromaa, Johanna1; Tiili, Miia-Leena2
Organizations: 1Kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto
2Kansatiede, Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041612581
Language: Finnish
Published: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos, 2018
Publish Date: 2019-04-16
Edition: 2. painos
Series: Ethnos-toimite
ISSN: 0357-511X
ISSN-L: 0357-511X
ISBN: 978-952-68509-3-1
Issue: 17
Host publication: Moniulotteinen etnografia
Host publication editor: Hämeenaho, Pilvi
Koskinen-Koivisto, Eerika
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © 2014 Kirjoittajat ja Ethnos ry.