University of Oulu

Hautala, M., Ervasti, M., Pikkarainen, M., Reponen, J., Daavittila, I., Raatiniemi, L., Martikainen, M., Tuukkanen, J., & Korpelainen, J. (2019). Future connected health technology opportunities in non-urgent emergency care actions. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(1-2), 139-149. https://doi.org/10.23996/fjhw.70242

Tulevaisuuden yhdistetyt terveysteknologia mahdollisuudet ensihoidon ei kiireellisten tehtävien hoitamisessa

Saved in:
Author: Hautala, Mia1,2; Ervasti, Mari3; Pikkarainen, Minna1,3,4;
Organizations: 1Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT), Oulun yliopisto, Oulu
2Tuotantotalouden tutkimusyksikkö (IEM), Oulun yliopisto, Oulu
3Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
4Medical Research Center Oulu (MRC Oulu), Oulu
5Ensihoidon- ja päivystyksen vastuualue, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu
6Anestesiologian tutkimusryhmä, MRC, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, Oulu
7Päivystysalue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019052817600
Language: Finnish
Published: Finnish Social and Health Informatics Association, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Description:

Tiivistelmä

Ensihoitopalvelujen tarve kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa tapahtuvien uudistusten sekä väestön ikääntymisen myötä. Uusimmat teknologia- ja analytiikkaratkaisut auttavat palveluiden uudelleen organi-soimisessa ja hoitopolkujen kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tulevaisuuden yhdistettyjen terveys teknologioiden mahdollisuuksia pohjautuen asiantuntija työpajoihin liittyen ei-kiireellisiin ensihoidon tehtäviin. Tapauksen nykytilanne ja tulevaisuuden hoitopolut kuvattiin ja analysoitiin yhdessä terveysalan asiantuntijoiden, teknologiatoimittajien, tutkijoiden ja potilasnäkökulman edustajien kanssa. Kuvattu potilastapaus keskittyi kotisai-raanhoidon piirissä olevaan ikääntyneeseen henkilöön, joka kärsii toistuvista virtsatieinfektioista. Tutkimuksen tuloksena löydettiin mm., että potilas tapauksiin liittyviä hoitopolkuja voidaan parantaa tukemalla hätätilanteen tunnistamista, lisäämällä terveystietämystä ja kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ensi- ja lääkehoidon nopeamman aloituksen sekä tehokkaamman yhteistyön potilaan, kotisairaanhoidon, sairaalan ja ensihoidon välillä. Lisäksi havaittiin, että tulevaisuudessa etämittarit mahdollistavat kotimittaustulosten nopeamman hyödyntämisen ja uusien teknologiaratkaisujen myötä tietoa on paremmin saatavilla.

see all

Abstract

Future connected health technology opportunities in non-urgent emergency care actions

The need of emergency care services increases due to health and social services reformation and the ageing of the population. Mobile technologies, virtual communication technologies, sensor solutions and data analytics help to organize services and to develop care paths. The described patient case in this study, concentrated on the ageing woman of home care who suffered from repeated urinary tract infections. The present situation of patient case and the future care path was described and analyzed together with the healthcare professionals, technology suppliers, researchers, and patients. Based on the collected material the care paths of patient cases can be improved by increasing health knowledge, by utilizing better the remote meters, home measurement results, connected health solutions and available information, and by enabling the quicker beginning of the required medical treatments. Additionally, it was found that the existing solutions and information can be better utilized by developing the consultation center of the healthcare professionals, the real-time follow-up system of care institutions, the common user interface of different systems that centralized directs the identification and the access of the professionals to the defined systems.

see all

Series: Finnish Journal of eHealth and eWelfare
ISSN: 1798-0798
ISSN-E: 1798-0798
ISSN-L: 1798-0798
Volume: 11
Issue: 1-2
Pages: 139 - 149
DOI: 10.23996/fjhw.70242
OADOI: https://oadoi.org/10.23996/fjhw.70242
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 113 Computer and information sciences
217 Medical engineering
Subjects:
Funding: Tutkimus toteutettiin WILLE-tutkimushankkeessa, joka on saanut rahoitusta Tekesin INKA (Innovatiiviset kau-pungit) -ohjelmasta.
Copyright information: © 2019 Finnish Journal of eHealth and eWelfare. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/