University of Oulu

Ahola, Kaisa, Lanas, Maija & Hämäläinen, Anni, Opettaja tukemassa kouluviihtyvyyden ilmapiiriä tunteita navigoimalla. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 48 (2017) : 4, s. 288-300

Opettaja tukemassa kouluviihtyvyyden ilmapiiriä tunteita navigoimalla

Saved in:
Author: Ahola, Kaisa; Lanas, Maija; Hämäläinen, Anni
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019061019730
Language: Finnish
Published: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2017
Publish Date: 2019-06-10
Description:

Abstract

Kouluviihtyvyys on todettu Suomessa useissa tutkimuksissa heikoksi. Aiemmat tutkimukset osoittavat opettajan roolin kouluviihtyvyyden rakentumisessa merkittäväksi, mutta tutkimustietoa opettajan toiminnasta kouluviihtyvyyden tukemisessa on vähän. Tässä etnografisessa tapaustutkimuksessa tuotamme uutta tietoa siitä, kuinka opettaja voi toiminnallaan ”navigoida tunteita” ja siten tukea luokkayhteisön myönteisiä tunteita ja kouluviihtyvyyttä. Tunteiden navigointi on kansainvälisessä tutkimuksessa viimeaikoina noussut käsite, joka liittyy opettajan tekemään tunnetyöhön (emotional labour). Artikkelissa tunteita tarkastellaan interaktionistisen tunneteorian viitekehyksessä performatiivisina diskursseina. Tutkimus toteutettiin etnografisena tapaustutkimuksena pohjoissuomalaisessa alakoulussa. Tutkimuksen perusteella esitämme, että kouluviihtyvyyden ilmapiiriä tukiessaan opettaja murtaa niin kutsuttua ”emotionaalista käsikirjoitusta”, joka luonnollistaa viihtyvyyden kannalta haitallisia tunteita kouluarkeen

see all

Series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
ISSN-L: 0022-927X
Volume: 48
Issue: 4
Pages: 288 - 300
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017 Kirjoittajat & Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.