University of Oulu

Kunnari, Sari et al. (2019) Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus : kuntoutuksen teoreettiset lähtökohdat ja Cost IS1406 -kyselytutkimuksen alustavat tulokset Suomesta. Teoksessa: Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot : puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 28.–29.3.2019 (toim. Loukusa S. et al.) Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 51, 2019: 86-94.

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus : kuntoutuksen teoreettiset lähtökohdat ja Cost IS1406 -kyselytutkimuksen alustavat tulokset Suomesta

Saved in:
Author: Kunnari, Sari1; Smolander, Sini1,2,3; Tolonen, Anna-Kaisa1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2HUS
3Helsingin yliopisto
4Turun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019061220147
Language: English
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
ISSN: 1458-7580
ISSN-L: 1458-7580
ISBN: 978-952-68723-3-9
ISBN Print: 978-952-68723-2-2
Issue: 51
Pages: 86 - 94
Host publication: Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 28.–29.3.2019
Host publication editor: Loukusa, Soile
Tolonen, Anna-Kaisa
Nylund, Annette
Kautto, Anna
Conference: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2019 Tekijät ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.