University of Oulu

Ylitapio-Mäntylä, O., & Uitto, M. (2018). Muistoja sukupuolesta ja tunteista – lastentarhanopettajaopiskelijat kertovat lapsuudestaan. Kasvatus & Aika, 12(4), 22–36. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76613

Muistoja sukupuolesta ja tunteista : lastentarhanopettajaopiskelijat kertovat lapsuudestaan

Saved in:
Author: Ylitapio-Mäntylä, Outi1; Uitto, Minna1
Organizations: 1Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019061921333
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2018
Publish Date: 2019-06-19
Description:

Abstrakti

Sukupuolta ja tunteita on harvoin tarkasteltu lapsuuden perhettä, sukua, ystäviä ja muita läheisiä ihmisiä käsittelevien muistojen pohjalta. Tutkimuskysymyksemme on, miten sukupuolesta ja tunteista kerrotaan lapsuutta koskevissa muistoissa. Tarkastelemme muistoja kerronnallisuuden kautta. Aineisto koostuu 31 lastentarhanopettajaopiskelijan opiskelun alussa kirjoittamista kirjoituksista. Analysoimme opiskelijoiden kirjoittamia muistoja temaattisesti ja kerronnan tapoja tarkastellen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka sukupuoli ja tunteet kietoutuvat muistoissa. Sukupuolesta kertominen jää paikoin dikotomisen naiseuden tai mieheyden esittelyn tasolle. Tunteita ja sukupuolta kerrotaan kulttuuristen mallikertomusten mukaisesti, mutta näitä malleja myös varioidaan. Muistoissa kuvataan, kuinka suhteissa lapsuuden tärkeisiin ihmisiin saatettiin ilmaista kulttuurisesti sopivia tunteita sen sijaan, mitä itse asiassa tunnettiin. Muistot sukupuolesta ja tunteista kiinnittyvät vahvasti ruumiillisuuteen. Tutkimuksemme korostaa, miten muistojen avulla voidaan ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä, kuten sukupuolen ja tunteiden merkitystä kasvatuksen arjessa.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 12
Issue: 4
Pages: 22 - 36
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2018 Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Uitto ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/