University of Oulu

Laiti, M. (2019). Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki. Julkaisussa Peltola, M., Keskitalo, P., & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F 13. http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki

Saved in:
Author: Laiti, Marikaisa1
Organizations: 1Inarin kunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062621989
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Description:

Tiivistelmä

Artikkelissa käsittellään saamelaista varhaiskasvatusta Suomessa. Aihetta lähestytään käsitteellisestä ja arjen toteutuksen näkökulmista. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat avainasemassa arjen toteutuksessa. Artikkelissa avataan saamelaisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien kokemuksia ja ajatuksia arjen toteutuksesta. Kasvatus toteutetaan tavallisessa arjessa. Se perustuu, niin instituutioissa kuin niiden ulkopuolella, julkilausuttuihin ja julkilausumattomiin perusteisiin, lakeihin, normeihin ja arvoihin. Nykyisessä lainsäädännössä ja varhaiskasvatuksen normiohjauksessa saamelaista kulttuuria eikä yhteiskuntaa tuoda esille yhtenä toiminnan perustana ja lähtökohtana. Saamen kielellä toteutettavassa varhaiskasvatuksessa työskentelevät pitävät saamelaista kulttuuria institutionaalisen toimintansa merkittävänä lähtökohtana.

see all

Čoahkkáigeassu

Artihkkalis gieđahallo sápmelaš árrabajásgeassin Suomas. Fáddá lahkonuvvo doahpagiid ja árgga ollašuhttima geahččanguovlluin. Mánáidgárdeoahpaheaddjit ja mánáiddikšut, geat barget árrabajásgeassimis, leat guovddážis árgga ollašuhttimis. Artihkkalis rahppojuvvojit sápmelaš árrabajásgeassima bargiid vásáhusat ja jurdagat árgga ollašuhttimis. Bajásgeassin ollašuhttojuvvo dábálaš árggas. Dat vuođđuduvvá nu institušuvnnain go daid olggobealde, albmosis celkojuvvon ja albmosii cealkkekeahtes vuođuštusaide, lágaide, norpmaide ja árvvuide. Dálá láhkaásaheamis ja árrabajásgeassima norpmastivremis sápmelaš kultuvrra ja servodat ii buktojuvvo ovdan oktan doaimma vuođđun ja vuolggasadjin. Sámegielain ollašuhttojuvvon árrabajásgeassimis bargi olbmot atnet sápmelaš kultuvrra sin institušuvnnalaš doaimma mearkkašahtti vuolggasadjin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2275-2
ISBN Print: 978-952-62-2274-5
Issue: 13
Pages: 33 - 50
Host publication: Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa
Host publication editor: Peltola, Maria
Keskitalo, Pigga
Äärelä-Vihriälä, Rauni
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.